Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Med tydliga riktlinjer används rätt skyddsutrustning i vård- och omsorgsverksamheterna

Det finns god kunskap, vana och rutiner för att förebygga och hantera smittor av olika slag i det dagliga arbetet i socialförvaltningens vård- och omsorgsverksamheter. Här berättar Irene Eklöf, kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS), hur arbetet ser ut samt vilka rutiner, regler och riktlinjer som finns.

Irene Eklöf, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Irene Eklöf

Irene Eklöf arbetar som medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS på kommunens socialförvaltning. Som medicinskt ansvarig sjuksköterska ingår det i hennes roll att säkerställa god kvalité och säker vård för personer som bor på kommunens äldreboenden, gruppbostäder, servicebostäder och för personer som får hjälp av hemtjänst och hemsjukvård.

Det innebär bland annat att ta fram rutiner kring exempelvis läkemedel samt att följa upp att rutinerna följs. En stor del av detta görs i dialog med chefer och legitimerad personal som sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. I mitt arbete ingår det också kontakt och samverkan med andra vårdgivare, som vårdcentralerna, Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset, säger Irene Eklöf.

Tydliga regler och riktlinjer när skyddsutrustning ska användas

Det finns tydliga regler och riktlinjer om hygienrutiner från Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket och Region Uppsala som alla verksamheter inom vård och omsorg följer. Hygienrutinerna beskriver hur arbetet ska utföras för att minska smittspridning och det är något som alltid används och ska följas i kommunens vård- och omsorgsverksamheter.

Förutom Socialstyrelsens, Arbetsmiljöverkets och Region Uppsalas regler och riktlinjer har vi också kompletterande riktlinjer lokalt här i kommunen som beskriver hur vi arbetar här i våra verksamheter. I våra lokala riktlinjer anges bland annat att det ska finnas hygienombud på varje enhet samt att enhetschefen är den som ansvarar för att föreskriften och riktlinjen följs på enheten. Alla arbetstagare som riskerar att komma i kontakt med kroppsvätskor i sitt arbete ska ha skyddsutrustning, det är ett tydligt arbetsgivaransvar, säger Irene Eklöf.

Skyddsutrustning i det dagliga arbetet inom vård och omsorg

Personalen inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter följer tydliga rutiner kring vårdhygien i det dagliga arbetet. Det innebär bland annat att personalen ska ha en god handhygien, använda handsprit, handskar och plastförkläden i omvårdnadsarbetet.

All personal använder arbetskläder som byts dagligen eller oftare vid behov. Personalens arbetskläder tvättas i verksamheten och tas inte hem utanför arbetet. Om personalen kan komma i kontakt med kroppsvätskor under ett vård- eller omsorgsmoment, det vill säga när man är nära patienten och hjälper med hygien, på/avklädning, toalettbesök med mera, så använder personalen alltid plastförkläde och skyddshandskar, säger Irene Eklöf.

Skyddsutrustning vid misstänkt och konstaterad covid-19

Förutom de regler och riktlinjer som finns i det dagliga arbetet finns det också tydliga regler, riktlinjer och rutiner hur vård- och omsorgarbetet ska bedrivas vid misstänkt och konstaterad covid-19. Vid vård- eller omsorgsmoment när personalen är nära patienten så ska plastförkläde, skyddshandskar, visir och munskydd användas. Visir och munskydd skyddar ögon, näsa och mun från stänk av kroppsvätskor.

Våra munskydd ska vara av klass 2 (II) eller klass 2 R(IIR). Klassificeringen anger hur hög filtreringen av bakterier är och ”R” betyder att munskyddet är vätskeavvisande. Enligt sektionen för vårdhygien på Akademiska sjukhuset i Uppsala så ger visir och munskydd klass 2 (II) ett bra skydd mot smitta. När det gäller att skydda arbetskläderna från kroppsvätskor så ska långärmad skyddsrock användas om inte plastförklädet är tillräckligt, säger Irene Eklöf.

Det kan finnas vissa vårdmoment som kan medföra att patienten hostar mer och då kan fler viruspartiklar finnas i patientens utandningsluft. Exempel på sådana vårdmoment är sugning av slem hos patient som ligger i respirator.

Vid dessa moment ska en andningsskydd FFP2 eller FFP3 användas. Inom kommunen har vi få fall där det kan bli aktuellt, men det finns utrustning om behov uppkommer, säger Irene Eklöf.

Finns det tillräckligt med skyddsutrustning i kommunens vård- och omsorgsverksamheter?

Ja, det finns det lager med skyddsutrustning och vi gör kontinuerliga beställningar, säger Irene Eklöf.

En stor trygghet

Med de tydliga riktlinjerna och ett väl inarbetat arbetssätt finns det en stor trygghet i vård- och omsorgsarbetet i kommunen.

Vi har sedan tidigare goda rutiner kring hygienrutiner och klädregler. Rutinerna och reglerna är kända i verksamheten och enhetscheferna utför egenkontroller för att kontrollera att det följs. Vi har under den här tiden en ständig dialog med sektionen för vårdhygien på Akademiska sjukhuset i Uppsala och smittskyddsenheten på Region Uppsala för att hålla oss uppdaterade med nya riktlinjer. Det ligger i sakens natur att regler behöver ändras när vi står inför ett nytt virus som vi inte känner till. Jag känner mig trygg med de riktlinjer vi har från regionen, som bygger på dokument från både folkhälsomyndigheten och socialstyrelsen, säger Irene Eklöf.

Vill du veta mer om hur socialförvaltningens vård- och omsorgsverksamheter arbetar?

Klicka här för att läsa mer.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster