Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Så här jobbar Håbo kommun tillsammans med sjukhus och läkare vid covid-19

Såväl i det dagliga vård- och omsorgsarbetet samt vid misstänkt och bekräftad covid-19 finns det ett nära samarbete mellan Håbo kommuns vård- och omsorgsverksamheter, läkare och sjukhus. Här kan du läsa mer när Irene Eklöf, kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) berättar mer.

Det finns tydliga föreskrifter, rutiner och riktlinjer för verksamheterna inom vård och omsorg. För att minska risken för smittspridning följer personalen de förskrifter om basala hygienregler som finns från socialstyrelsen. Basala hygienrutiner betyder att personalen alltid ska ha en god handhygien, använda handsprit, handskar och plastförkläden i det dagliga omvårdnadsarbetet. Personalens arbetskläder tvättas i verksamheten och tas inte hem utanför arbetet.

För att minska risken för smittspridning är vi, precis som alla andra, noga med att försöka hålla avstånd och fysisk distans till varandra. Bland annat har vi sett till att våra brukare/patienter sitter med avstånd vid måltider eller inne på sina rum om de så vill. Givetvis finns personal på plats som hjälper våra äldre med det som behövs och sedan den 7 maj följer vi den nya rekommendationen som innebär att all personal använder visir vid patientnära vård, säger Irene Eklöf.

Tydliga rutiner vid kontakt med sjuksköterska och läkare

Det finns ett väl upparbetat samarbete mellan kommunens sjuksköterskor och den läkare som har ansvar för särskilt boende för äldre. Att läkaren kontaktas när en brukare försämras gäller för alla former av sjukdomstillstånd, inte bara vid covid-19.

Vi har haft samma läkare de senaste 3-4 åren och han känner väl de boende, berättar Irene Eklöf.

Vid tecken på förkylning, muskelvärk, halsont eller magbesvär med diarréer hos patienterna/brukarna kontaktas ansvarig sjuksköterska. Det finns sjuksköterskor som arbetar på samtliga av kommunens äldreboenden.

Sjuksköterskan gör sedan en bedömning och kontaktar läkaren som tar ställning till om patienten ska ta prov för covid-19. Läkaren tar också ställning till om andra insatser behöver vidtas med tanke på de symtom som patienten/brukaren har. Samtidigt som personalen noterar symtom hos patienten/brukaren så börjar de att använda skyddsutrustning och patienten/brukaren får vistas i sin lägenhet, berättar Irene Eklöf.

Det finns en rutin i länet som anger att vissa vårdcentraler har ansvar för vissa äldreboenden och för patienter med hemsjukvård. Det finns rutiner med kontaktuppgifter till läkare och vårdcentraler som går att nå även vid andra tider än avtalade för besök.

Vård på sjukhus eller vård på äldreboende sker genom bedömning av läkare

Det finns ett nära samarbete mellan kommunen och sjukvården. Om patienten/brukaren blir sjuk, såväl i det dagliga livet eller i covid-19, finns det tydliga riktlinjer hur bedömning, läkarkontakt och dialog med sjukvården ser ut. Det är läkare som bedömer brukarens symtom och tar ställning om brukaren ska komma till sjukhus eller vårdas inom äldreomsorgen. Vid lindrigare symptom och sjukdom sker oftast vården i den miljö som brukaren är van vid.

En grundläggande uppfattning när det gäller vård och omsorg av äldre är att brukaren mår bäst av att få stanna i lägenheten på boendet, i sin vana miljö och med personal som han eller hon känner till. I vårt gemensamma dokument ”Samarbete mellan läkare och sjuksköterskor i kommunal hemsjukvård” betonas också att patienten ska få vård och behandling utifrån sina behov i närmiljö, så länge inte slutenvårdens resurser och kompetens behövs. Det anges också som ett gemensamt mål för länets kommuner och regionen att undvika onödiga förflyttningar mellan olika vårdformer för att en förflyttning i sig alltid utgör en risk att försämras för äldre och sköra brukare, säger Irene Eklöf.

Är brukaren/patienten inlagd på sjukhus med covid-19 för kommunens vård- och omsorgspersonal en dialog med sjukvårdens personal i ett digitalt kommunikationssystem och det görs med alla patienter enligt rutin. Planering inför utskrivning sker enligt rutin, gemensamt av kommunen och sjukvården.

Nära kontakt med anhöriga och närstående

Socialförvaltningens personal har nära kontakt och dialog med anhöriga såväl i det dagliga arbetet samt vid misstänkt eller bekräftat covid-19.

Givetvis är kontakt med anhöriga väldigt viktigt såväl i det dagliga livet samt vid misstänkt eller bekräftad covid-19. Vi har tydliga rutiner hur och när vi kontaktar anhöriga och givetvis är anhöriga alltid välkomna att själva kontakta oss, ansvarig enhetschef eller övrig personal, det är viktigt att betona, säger Irene Eklöf.

Mer om socialförvaltningens arbete

Hur förvaltningen arbetar för att förhindra smittspridning

Här kan du läsa hur socialförvaltningen arbetar för att förhindra smittspridning och hur förvaltningen arbetar om någon som bor i särskilt boende eller har hemtjänst/hemsjukvård skulle få covid-19. Det finns god kunskap, vana och rutiner för att förebygga och hantera smittor av olika slag i det dagliga arbetet.

Klicka här för att läsa mer.

Hur förvaltningen arbetar med skyddsutrustning

Här kan du läsa när Irene Eklöf, kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) berättar hur arbetet ser ut samt vilka rutiner, regler och riktlinjer som finns när det gäller skyddsutrustning.

Klicka här för att läsa mer.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster