Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Vaccinationen på SÄBO har genomförts och gått bra – nu väntar vaccination inom hemtjänst/hemsjukvård

Förra veckan under dagarna den 13 och 14 januari fick alla som bor på särskilt boende för äldre (SÄBO) i kommunen sin första dos av vaccin mot covid-19. Under dessa dagar vaccinerades också personalen som arbetar på SÄBO. Här berättar Irene Eklöf, kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) mer om vaccinationen.

Irene Eklöf, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Irene Eklöf, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Vaccinationen har skett i nära samarbete med Region Uppsala och vårdcentralen. Under dagarna när vaccineringen genomfördes var personal från kommunens äldreomsorg och personal från vårdcentralen på plats för att hjälpa till vid vaccineringen.

Majoriteten av såväl boende och personal inom särskilt boende har tackat ja till vaccination och hela vaccinationen har gått jättebra, Det känns väldigt bra att våra äldre som bor på äldreboenden inklusive en stor del av personalen nu har fått sin första dos, säger Irene Eklöf.

Nästa vaccination när den andra sprutan ska ges kommer ske under vecka sex.

Ett nära samarbete med Region Uppsala och vårdcentralerna

I sin roll som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har Irene Eklöf ett nära samarbete med länets kommuner och med flera av Region Uppsalas enheter som Nära vård och hälsa, Vårdhygien, Smittskyddsenheten och vaccinationsgruppen. Genom det nära samarbetet finns det en bra dialog samt rutiner och riktlinjer där en rutin för vaccination på särskilt boende för äldre har tagits fram. Även vårdcentralerna är en viktig aktör i samarbetet.

Under hela coronapandemin har kommunens hemsjukvård inklusive MAS och vårdcentralerna i kommunen haft avstämningsmöten om gemensamma frågor. Efter jul när vaccineringen har närmat sig har vi träffats, via teams, en gång per vecka. Samarbetet har fungerat bra och vi har tillsammans planerat hur mycket vaccin som behöver beställas samt diskuterat många praktiska frågor. Vaccinets egenskaper, främst att det är hållbart endast sex timmar i rumstemperatur efter blandning, medför krav på noggrann planering och förberedelse. Dagen innan vaccinationen skulle starta hade vi ett möte där kommunens sjuksköterskor som skulle vaccinera deltog, tillsammans med vårdcentralerna, enhetschef hälso- och sjukvård och MAS, berättar Irene.

Hemtjänst och hemsjukvård är näst på tur

Vaccinationen fortsätter och nu erbjuds vaccination till personer som har hemtjänst och/eller hemsjukvård. Information till berörda personer kommer att skickas ut via ett brev och i det brevet finns ett telefonnummer man ska ringa.

Alla kommer inte få brevet samtidigt utan brev kommer succesivt att skickas ut.

Viktigt att fortsätta följa riktlinjerna

Trots att vaccinationen är igång är det fortfarande lika viktigt att fortsätta att följa de nationella riktlinjerna. Det betyder att du bör:

  1. stanna hemma vid symtom på covid-19,
  2. tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion, och
  3. hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Vidare ska du

  • Begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar, exempelvis de du bor tillsammans med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.

  • Om du träffar andra personer än de i din mindre krets bör ni undvika att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid, och med fördel umgås utomhus.

  • Hålla avstånd till andra människor

  • Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.

  • Undvika platser där det finns trängsel och om möjligt handla ensam.

  • Undvika att resa om det inte är nödvändigt. Om det är nödvändigt ska det ske på ett smittskyddsäkert sätt.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om vaccination mot covid-19

I Uppsala län ansvarar Region Uppsala för att vaccinera alla som bor i regionen. Folkhälsomyndigheten har prioriterat vilka personer som ska erbjudas vaccination först.

De som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka ska få vaccin först och det är indelat i olika faser och just nu pågår fas 1.
Du kan läsa mer om faserna på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du kan vaccinera dig beror bland annat på hur många doser vaccin regionerna får och när de kommer. Du kommer få mer information när det är din tur.

På 1177 webbplats hittar du också mer information om vaccinationen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster