Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Minska smittspridningen på platser för privata sammankomster

INFORMATION FRÅN LÄNSSTYRELSERNA:
Verksamheter är enligt den tillfälliga covid-19-lagen skyldiga att förebygga smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Det här gäller dig som inom ramen för en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, använder eller, direkt eller indirekt, upplåter en lokal, ett område eller ett utrymme inomhus för en tillställning eller någon annan
liknande privat sammankomst.

Du som använder eller upplåter lokalen, området eller utrymmet till en privat sammankomst ska:

•Begränsa antalet deltagare till högst 8 deltagare.

Vad innebär yrkesmässig verksamhet?

Yrkesmässig verksamhet är verksamhet som bedrivs av aktiebolag, handelsbolag, enskilda näringsidkare, ekonomiska föreningar, ideella föreningar, stiftelser och trossamfund.

Yrkesmässig verksamhet kan bedrivas både med eller utan vinstsyfte. Även kommunal och statlig verksamhet kan räknas som yrkesmässig verksamhet. Däremot omfattas inte rent privat verksamhet, till exempel när någon lånar ut sin bostad till en bekant.

Vilka lokaler gäller det?

Exempel på lokaler, områden och utrymmen som omfattas är festlokaler som hyrs ut på kommersiell grund, gemensamhetslokaler i hyres- och bostadsrättsfastigheter, föreningslokaler, lokaler som tillhör universitet, högskolor och studentkårer samt bussar och båtar som hyrs ut för feständamål.

Vad är en privat sammankomst?

En privat sammankomst är sammankomster där huvudsyftet är det sociala umgänget. Det kan bland annat handla om fester med anledning av högtider som till exempel studentfester, födelsedagskalas, bröllopsfester, dop- och begravningsfikor. Även middagar är exempel på privata sammankomster. Däremot räknas inte ceremonier som privata sammankomster, som till exempel dop-, vigsel- och begravningsceremonier.

Du ansvarar själv för att hålla dig uppdaterad om aktuella regler

Detta är en förkortad information om vad den tillfälliga covid-19-lagen kan innebära för verksamhetsutövare inom uthyrning och upplåtelse av lokaler.

Observera att redan tidigare beslutade lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd för att minska smittspridningen fortsatt gäller.

För att se fullständig lag och förordningstext hänvisas till riksdagen.se. För att se fullständig föreskrift, allmänna råd och allmän information hänvisas till folkhalsomyndigheten.se. Regionens information om covid-19 hittar du på 1177.se.

Kontaktuppgifter till Länsstyrelsen samt aktuell information om tillsyn utifrån covid-19-lagen hittar du på lansstyrelsen.se.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster