Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Tillfälliga restriktioner för våra sporthallar och inomhusanläggningar

Från och med 1 juni anpassas restriktionerna som införts under coronapandemin. Vi anpassar våra verksamheter utifrån detta.

Kultur- och fritidsförvaltningen har beslutat att

 • Föreningsledda aktiviteter och träningar i våra sporthallar, gymnastiksalar och ishall kan arrangeras för barn och ungdomar födda 2002. Det sker med hänsyn till det maxantal angivet för varje sporthall.
 • Föreningsledda aktiviteter och träningar i dessa anläggningar för medlemmar som är födda 2001 eller tidigare, kan återupptas från och med 23 augusti 2021.

Max antal personer som får vistas i våra sporthallar och ishall samtidigt

 • Fridegård sporthall: 65 personer
 • Futurum sporthall: 65 personer
 • Gransäter sporthall: 65 personer
 • Västerängens sporthall: 60 personer
 • Slottsgårdens sporthall: 30 personer
 • Fabriksvägens gymnastiksal: 30 personer
 • Räddningsstationens sporthall: 15 personer
 • Futurum gymnastiksal: 10 personer
 • Rungårdens gymnastiksal: 10 personer
 • Ishallen: 100 personer

Beräkningen bygger på pandemilagen men med hänsyn till byggnadernas utformning så att lokalerna kan användas med minskad risk för trängsel.

Övrigt

 • Omklädningsrum får användas för att hänga av sig jackor och väskor men inte för ombyten och dusch, detta gäller även sommaren och hösten 2021. Verksamheter som behöver använda omklädningsrum för ombyten (ej dusch) behöver informera Kultur- och fritidsförvaltningen om vilka åtgärder man planerar för att det ska göras på ett säkert sätt.
 • Ishallen öppnar upp för allmänhetens åkning hösten 2021.

 • Förening som hyr egen lokal av kommunen är ansvarig för att anpassa verksamheten utifrån rådande rekommendationer och föreskrifter från Folkhälsomyndigheten, riktlinjer från specialidrottsförbunden, samt pandemilagen.
 • Utomhusanläggningar håller öppet som vanligt, bokningsbara för föreningar i Håbo (ej ombyten och dusch i omklädningsrum).
 • Träning för yrkesverksamma idrottare sker under samma premisser som träning för barn- och ungdomar födda 2002 eller senare.
 • Ishallen har vidtagit särskilda åtgärder för användning av isyta och omklädningsrum.

Cuper, tävlingar och matcher

Matcher tillåts i mindre omfattning. Föreningar bör alltid göra en riskbedömning och ta ställning till hur många deltagare som ska delta och hur många matcher eller tävlingar som ska ordnas.

En riskbedömning behöver göras för hela arrangemanget, det vill säga även för exempelvis transport, måltider och andra aktiviteter. Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör föreningar endast ordna cuper, matcher och tävlingar i mindre omfattning. Med mindre omfattning avses antingen ett färre antal deltagare, eller ett färre antal matcher eller tävlingar.

Bedömningen av hur många deltagare som kan delta eller hur många matcher eller tävlingar som kan ordnas behöver göras utifrån förutsättningarna för arrangemanget, såsom om det hålls inom- eller utomhus, vilken typ av idrott det handlar om, storlek på eventuella inomhuslokaler och vilka smittskyddsåtgärder som i övrigt är möjliga att vidta. Detsamma gäller för andra personer än de som deltar i cupen, matchen eller tävlingen, såsom medföljande vuxna eller funktionärer m.m. Generellt sett är det möjligt att vara fler personer utomhus än inomhus. Trängsel måste alltid undvikas vilket ska vara vägledande när en match, tävling eller cup dimensioneras och planeras.

Alla föreningar ansvarar för att följa de allmänna rekommendationerna och föreskrifterna från Folkhälsomyndigheten, riktlinjer från specialidrottsförbunden samt pandemilagen.

Mer information

Max antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lättnader av restriktioner införs 1 juni | Länsstyrelsen Uppsala (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster