Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Din säkerhet och beredskap

Visste du att en vuxens dagsbehov av vatten är cirka 2-3 liter? Har du funderat på vilken mat som är energirik samtidigt som den kan förvaras i rumstemperatur under lång tid? Eller hur du laddar din mobiltelefon om du varken har el eller extrabatterier? Som vuxen har du ansvar för din egen och dina anhörigas säkerhet och det är viktigt att du har en egen beredskap vid till exempel strömavbrott.

En kris kan göra att samhället inte fungerar som vi är vana vid. Ett förändrat klimat kan göra att översvämningar och skogsbränder blir vanligare. Händelser i omvärlden kan ge brist på vissa livsmedel. Störningar i viktiga IT system kan påverka elförsörjningen.

Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) skickar under v. 22 ut en broschyr till 4,8 miljoner hushåll i Sverige i samband med Krisberedskapsveckan som infaller den 28 maj - 3 juni. Syftet med informationen är att vi ska bli bättre förberedda på följderna av allvarliga olyckor, extremt väder, IT attacker eller militära konflikter. Du kan läsa mer på dinsäkerhet.se Länk till annan webbplats. där broschyren finns i pdf format och på sammanlagt 14 olika språk.

Verktyg och instanser vid olycka eller kris i Håbo kommun

I Håbo kommun finns det flera hjärtstartare i samhället, det finns också skyddsrum och information om vad som händer vid en kemikalieolycka.

Hjärt- och lungräddning i kombination med användning av en hjärtstartare kan ibland rädda liv.

Kommunen har idag elva (11) hjärtstartare utplacerade på följande platser:

 • Kommunhuset
 • Fridegård
 • Simhallen
 • Ishallen
 • Skeppet
 • Västerängens sporthall
 • Futurumskolans sporthall
 • Fridgårdsgymnasiets sporthall
 • Gransäterskolans sporthall
 • Pomona äldreboende
 • Granåsenstugan

Här kan du läsa mer om hjärt-lungräddning (under rubriken Fakta) och även se var närmaste hjärtstartare finns i Håbo Länk till annan webbplats.

Saint-Gobain Sweden AB, Gyproc är en Seveso-anläggning och omfattas av den lägre kravnivån enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Om en allvarlig olycka skulle inträffa är det i första hand industriområdet som drabbas.

Läs mer om kemikalieolycka

Håbo har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Protector. Försäkringen gäller olycksfall och omfattar bland annat alla kommunens förskolebarn och skolbarn.

Exakt vad som ingår i försäkringen och vilka som omfattas hittar du i försäkringsbeskedet nedan.

Målsman/vårdnadshavare ansvarar själv för att anmäla skada till försäkringsbolaget. Anmälan görs på https://www.protectorforsakring.se/ Länk till annan webbplats.. Tryck Anmäl skada, Person och sedan Kommunolycksfall.

På länken finns försäkringsbesked för 2021». Länk till annan webbplats.

Skyddsrum ska ge skydd åt befolkningen i krig. Alla skyddsrum och byggnader med skyddsrum är märkta med skylt. Du tillhör inget särskilt skyddrum utan använder det som är närmast.

Skyddsrum finns i huvudsak i tätorter. I Håbo finns det 34 skyddsrum som sammanlagt kan ta emot 5408 personer. Det är fastighetsägaren som ansvarar för skyddsrummet och att det är färdigställt för användning inom 48 timmar från att ett behov uppstår. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för att göra tillsyn på skyddrummen.

Hitta ditt närmaste skyddsrum genom att följa länken Länk till annan webbplats..

Om du blir drabbad av elavbrott finns det saker som du kan göra för att underlätta situationen. Vid längre elavbrott är det bra om du är förberedd. Läs mer på Energimyndighetens webbplats om elavbrott – vad gör jag nu? Länk till annan webbplats.

När elavbrott uppstår ska du kontakta ditt elnätsföretag.

Pågående strömavbrott, E.On Länk till annan webbplats.

Strömavbrott, E.On Länk till annan webbplats.

Du kan även ringa till Sveriges nationella informationsnummer 113 13 för information om större stormar.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster