Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Hälso- och trygghetsråd

Hälso- och trygghetsrådet är ett verksamhetsövergripande samråds- och samverkansorgan med politisk representation som övertagit det brottsförebyggande rådets roll (BRÅ).

Kommunens uppgift är bland annat att skapa goda livsmiljöer och goda levnadsförhållanden till medborgarna i nära samarbete med berörda myndigheter och organisationer.

Rådet fungerar som ett verksamhetsövergripande samråds- och samverkansorgan inom socialt förebyggande, trygghetsskapande och hälsofrämjande arbete med syfte att identifiera och förebygga olika risker och social oro. Arbetet samordnas inom ramen för folkhälsa, drRådet tar del av de lägesanalyser som kommunens tjänstepersoner och polisen tar fram. Utifrån rådande lägesanalys tecknas årligen ett medborgarlöfte med ansvarsområden att arbeta för ökad trygghet i kommunen. Samarbetet mellan kommun och polis regleras i en gemensam samverkansöverenskommelse som löper över tid.og och brottsförebyggande arbete, närvård samt krisberedskap.

Organisation

Rådet organiseras via kommunstyrelsen och sammanträda en gång per termin. Kommunstyrelsens ordförande är ordförande i rådet och sammankallande är kommunens folkhälsosamordnare

Rådet får information från Trygghetsgruppen. Deltagarna är utvalda utifrån sin specifika kompetens inom berörda verksamhetsområden. Avrapportering från arbetsgrupperna sker två gånger per år.

Skydds- och riskfaktorer

Hälso- och trygghetsrådets arbete utgår från att belysa olika skydds och riskfaktorer. I syfte att öka trygghet och bättre hälsa hos befolkningen.  
En person med många skyddsfaktorer klarar sig oftast bättre i samhället och personer med många riskfaktorer löper ofta en större risk att hamna i utanförskap.

Här kan du läsa mer om skydds- och riskfaktorerna »

Hälso- och trygghetsrådets arbete syfte är

  • att landsting, kommun, polis och räddningstjänst samordnar sina insatser för att effektivt utnyttja resurserna för både individ och samhällets bästa
  • att öka samverkansaktörernas förmåga att uppnå social hållbarhet genom att identifiera och förebygga sociala risker
  • att ge exempel på gemensamma metoder och uppföljningsbara nyckeltal
  • att kvalitetssäkra och samordna det hälsofrämjande arbetet
  • att öka kunskapen och medvetenheten hos beslutsfattare och verksamhetsansvariga om hot, risker och sårbarhet
  • att utifrån en gemensam kunskap och analys sätta adekvata mål och genomföra insatser

Hälso- och trygghetsrådets representeras av

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Lokalpolisområde Enköping-Håbo
Direktion Kommunalförbund Räddningstjänst Enköping-Håbo
Håbo Hälsoäventyr
Familjeläkarna, Bålsta VC
Håbohus AB
Företagarföreningen
Svenska Kyrkan
Kultur och livsmiljöavdelningen
Adjungerade deltagare vid behov

Kontaktperson:

Charlotta Carlsson, folkhälsosamordnare
charlotta.carlsson@habo.se

Sidansvarig: Louise Lightowler

2019-07-03

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster