Coronapandemin påverkar kommunens verksamheter på olika sätt. Håbo kommun följer noga händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras rekommendationer.

Aktuell information om coronaviruset