Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Information med anledning av coronaviruset

Coronapandemin påverkar kommunens verksamheter på olika sätt. Håbo kommun följer noga händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras rekommendationer. Här hittar du aktuell information.

Nyheter med anledning av covid-19

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning.

Så här arbetar Håbo kommun

Håbo kommun agerar och verksamheter anpassas för att kunna hantera en ökad smittspridning. Det finns god kunskap, vana och rutiner för att förebygga och hantera smittor av olika slag i det dagliga arbetet.

Håbo kommun har ett tätt samarbete med Region Uppsala, Länsstyrelsen i Uppsala och övriga kommuner i länet. Vi följer noga läget och ansvariga myndigheters rekommendationer.

Verksamheterna abetar utifrån de specifika förutsättningar som det nya coronaviruset som sprider sjukdomen covid-19 innebär för att kunna hantera en eventuell ökad smittspridning.

Mer om hur olika verksamheter agerar utifrån rådande situation:

Frågor om antalet smittade i Håbo kommun

Håbo kommun kommunicerade sina första bekräftade fall av covid-19 i kommunens vård- och omsorgsverksamheter. Från och med den 16 april redovisar Region Uppsala bekräftade fall kommunvis.

Vill du veta hur många som har blivit smittade rekommenderar vi att du följer Region Uppsalas uppdateringar. Information om covid-19, Region Uppsalalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Även Folkhälsomyndigheten uppdaterar dagligen information om antal smittade. Bekräftade fall i Sverige – daglig uppdatering, Folkhälsomyndigheten länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Från och med den 14 december gäller nationella föreskrifter och allmänna råd.

De nya nationella råden innebär en skärpning kring det personliga ansvaret och att alla är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19.

För att undvika spridning av covid-19 bör du

 1. stanna hemma vid symtom på covid-19,
 2. tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion, och
 3. hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Vidare ska du

 • Begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar, exempelvis de du bor tillsammans med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.

 • Om du träffar andra personer än de i din mindre krets bör ni undvika att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid, och med fördel umgås utomhus.

 • Hålla avstånd till andra människor

 • Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.

 • Undvika platser där det finns trängsel och om möjligt handla ensam.

 • Undvika att resa om det inte är nödvändigt. Om det är nödvändigt ska det ske på ett smittskyddsäkert sätt.

 • De nya råden gäller tillsvidare. Länsstyrelsens beslut om maximalt åtta personer vid en allmän sammankomst och offentlig tillställning ligger kvar.

Mer information hos Folkhälsomyndigheten om de nya nationella allmänna rådenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information på lättlästlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Smittskyddsläkaren i Region Uppsala har beslutat att förlänga de lokala rekommendationerna för att förhindra smittspridning av covid-19. De gäller nu fram till den 17 maj.

Viktig meddelande från smittskyddsläkaren i Uppsala län

Det pågår just nu en omfattande spridning av covid-19 i Uppsala län. Alla som vistas i länet uppmanas att ta sitt ansvar för att förhindra sjukdom och rädda liv.

Följ dessa viktiga råd:

 • Träffa inga andra än dem du bor med.
 • Stanna hemma vid minsta symtom.
 • Arbeta hemifrån om du kan.
 • Undvik att vistas i trånga inomhusmiljöer.
 • Håll minst två meters avstånd till andra människor.
 • Res bara med kollektivtrafiken om du måste och använd då munskydd.
 • Det pågår just nu en omfattande spridning av covid-19 i Uppsala län. Alla som vistas i länet uppmanas att ta sitt ansvar för att förhindra sjukdom och rädda liv.

Läs mer på Region Uppsalas webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I Uppsala län ansvarar Region Uppsala för att vaccinera alla som bor i regionen. Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19. Vaccinationen mot covid-19 i Uppsala län sker löpande. När du kan vaccinera dig beror delvis på hur många doser vaccin regionerna får och när de kommer och vilken vaccinationsfas du tillhör.

Här hittar du mer information om vaccination, när det är din tur och vaccinationslokal

Från den 10 januari till 30 september gäller den nya tillfälliga covid-19 lagen. Det beslutade Riksdagen den 8 januari. Den nya tillfälliga lagen möjliggör fler åtgärder för att motverka trängsel och därmed hindra smittspridning.

Begränsningsförordningen

Med stöd av den nya lagen har regeringen fattat beslut om en ny förordning – kallad ”begränsningsförordningen”. Den innebär att rättsligt bindande regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster från och med söndag den 10 januari.

 • För butiker, gym och sportanläggningar inomhus samt badhus innebär de nya reglerna att det nu blir obligatoriskt att beräkna det maximala antalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt.
 • Beräkningen görs utifrån att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter till sitt förfogande.
 • Maxantalet ska dokumenteras, och får inte överskridas och för besökare så ska det skyltas vid alla entréer vilket maxantalet är.
 • Det ska erbjudas möjlighet att tvätta händerna, eller så ska det finnas handdesinfektion.

Folkhälsomyndigheten kommer också i föreskrifter ta fram anvisningar för hur trängsel kan undvikas. Det kan vara alternativa lösningar till fysiska köer eller att besökare anvisas till en särskilt angiven in- eller utgång.

Vid privata sammankomster - max 8 personer

Vid privata sammankomster som till exempel i festlokaler, föreningslokaler och andra platser som hyrs ut införs genom den beslutade begränsningsförordningen en deltagargräns om max 8 personer.

Länsstyrelsen har ansvar för tillsyn

Länsstyrelsen utövar tillsyn över föreskrifterna. Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att ta fram en nationell tillsynsvägledning som stöd i det arbetet.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer

På sidan Om du behöver stöd eller hjälp finns stödlinjer, chattar, jourer och andra webbplatser som du kan vända dig till för mer information och stöd.

Coronapandemin gör att många hamnar i ansträngda situationer. Tillsammans kan vi hjälpa våra medmänniskor, grannar, släktningar och vänner.

På sidan Så kan du hjälpa till - Du behövs finns information om hur du kan hjälpa till i Håbo.

Du kanske räddar någons liv genom att följa rekommendationerna om att hålla avstånd, hålla dig hemma och begränsa dina sociala kontakter.

Smittspridningen av coronaviruset bedöms som mycket hög. Därför uppmanar Folkhälsomyndigheten människor med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra.

På sidan Skydda dig själv och andra finns samlad information om hur du kan vara en del av att minska smittspridningen genom att följa rekommendationerna .

Har du feber eller luftvägssymtom som hosta, andnöd eller halsont ska inte bege dig direkt till en vårdmottagning. Du ska kontakta 1177, Vårdguiden på telefonnummer 1177 för att få information om vart du ska vända dig.

På sidan Kontakt med sjukvården har vi samlat information om hur du går tillväga

Det ena provet är för att se om du har covid-19, pcr-prov. Provtagningen är kostnadsfri och kan göras vid stationerna för provtagning i Bålsta, Enköping, Uppsala, Tierp och Östhammar.

PCR-prov

Du som har symtom för covid-19 kan ta ett prov som visar om det är covid-19.

Region Uppsala - Boka tid för provtagninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Antikroppstest

Från den 31 mars slutar Region Uppsala att erbjuda antikroppstestning för genomgången covid-19-infektion via 1177.se.

Beslutet har fattats efter att Folkhälsomyndigheten inte längre anser att det är motiverat med storskalig antikroppstestning och regeringen har dragit tillbaka den finansiering som tidigare funnits.

Region Uppsalas pressmeddelande: Antikroppstestning för covid-19 upphör i Region Uppsalalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det finns mycket information om coronaviruset just nu. Det är därför viktigt att tänka källkritiskt och inte bidra till ryktesspridning. Vår avsikt är att göra relevant information och fakta tillgänglig.

Du hittar information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hantering av utbrottet här:

1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Andra språk (Krisinformation.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten.se (bland annat frågor och svar, och information på olika språk)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndighetens pressträffarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pratkartor, samtalskartor, kommunikationskartor (Riksförbundet DHB)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regeringenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Uppsalalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialstyrelsen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillgänglig information (Myndigheten för delaktighet)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utrikesdepartementetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationsmaterial från Håbo kommun

Informationsmaterial från Folkhälsomyndigheten

Informationsmaterial från Region Uppsala

Informationsmaterial för restauranger, krogar, caféer och serveringar

Material framtaget av Länsstyrelsen Gotlands Län och får användas fritt

Sidansvarig: Louise Lightowler

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster