Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Information om Fridegårdsgymnasiet

Folkhälsomyndigheten gör regelbundna riskbedömningar för smittspridning av sjukdomar i Sverige. Barn- och utbildningsförvaltningen följer händelseutvecklingen och har löpande kontakt med ansvariga myndigheter.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer till förskola, skola och gymnasium 9 februari 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyheter från Fridegårdsgymnasiet

Läs alla nyheter som är publicerade på fridegårdsgymnasiet.se:
Nyheter Fridegårdsgymnasiet

Samlade nyheter om corona från Fridegårdsgymnasiet

Här kan du läsa alla nyheter kopplade till corona, som har publicerats på fridegårdsgymnasiet.se.

2022-01-26
Skolor i Håbo kommun planerar och anpassar sina verksamheter för att minska smittspridning

Smittspridningen av covid-19 varianter i samhället är förnärvarande hög. Barn- och utbildningsförvaltningen följer utvecklingen noga och på våra förskolor, grundskolor och gymnasium i Håbo görs återigen anpassningar för att minska smittspridningen.

Regeringen har beslutat att skolan som samhällsviktig verksamhet ska hållas öppen och bedrivas på plats. Det är det bästa för de allra flesta elever. Våra förskolor, grundskolor och gymnasium planerar och anpassar sina verksamheter för att minska smittspridning utifrån sina förutsättningar.

Det handlar bland annat om att:

 • Planera verksamheterna för att minska trängsel
 • Inte hålla stora fysiska sammankomster
 • Undvika att blanda grupper som normalt inte träffas dagligen
 • Vara utomhus mycket i verksamheter och moment där det är möjligt

Barn- och utbildningsförvaltningen bevakar utvecklingen noga

I Barn- och utbildningsförvaltningen stämmer vi av status gällande fall av smitta i våra förskolor, grundskolor och gymnasium löpande. Vi har också avstämningsmöten med Region Uppsala om läget och har kontakt med smittskyddsläkare i regionen. Vi påminner också elever och personal om att fortsätta att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

 • Stanna hemma vid symtom
 • Testa dig vid symtom
 • Undvik trängsel
 • Tvätta händerna

Om du har frågor är du välkommen att kontakta rektor på din skola eller verksamhetschef.

Uppdaterad 2021-11-01

Nya rekommendationer från FHM från och med 1 november

Den 1 november ändras rekommendationerna till vuxna och barn om att stanna hemma vid symtom. Då ändras också rekommendationerna om vem som ska testa sig och när.

Syftet med rekommendationerna är att undvika spridning av covid-19 men även luftvägsinfektioner som RS-virus och influensa. De ska också skydda de personer som har störst risk för allvarlig sjukdom.
De förändringar som genomfördes den 29 september gäller fortfarande. Då togs bland annat begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar bort.

Det här gäller från och med 1 november

Läs om de nya rekommendationerna på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Uppdaterad 2021-08-18
Närundervisning på gymnasiet i höst

Regeringen beslutade i somras att gymnasiet ska bedriva närundervisning i skolan från höstterminens start. Vi följer riktlinjerna och gör anpassningar i skolan.

Utbildningsminister Anna Ekström och Folkhälsomyndigheten meddelade vid en pressträff den 15 juni 2021 att närundervisning ska bedrivas i alla skolor från höstterminens start.
– Skolan ska vara det sista vi stänger och det första vi öppnar. Fjärr- och distansundervisning är bättre än ingen undervisning alls, men närundervisning på plats i skolans lokaler är det bästa för de allra flesta elever, säger Anna Ekström.

Gymnasiet följer FHM:s rekommendationer

Fridegårdsgymnasiet följer rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, region Uppsala samt vår huvudman ger oss. Vi får också råd från Region Uppsalas smittskyddsläkare om hur situationer med smitta och smittorisk ska hanteras i skolan. Ärenden omfattas av smittskyddslagen och lagen om sekretess och hanteras i samarbete med den som är smittad, samt Region Uppsalas smittspårare, läkare eller smittskyddsenheten.

Anpassar skolan för att minska smittspridning

Det kommer hela tiden nya frågor som är kopplade till situationen vi befinner oss i och vi hjälps åt för att lösa situationer och utmaningar i skolan. Vi har gjort och gör nya anpassningar på gymnasiet för att minska risk för smittspridning. Här är några exempel:

 • Vi planerar verksamheten för att minska trängsel.
 • Vi undviker att elever från programmen i möjligaste mån blandas med elever från andra program
 • Vi håller avstånd där vi kan hålla avstånd.
 • Vi kommer inte att hålla stora sammankomster med elever och personal.
 • Vi uppmanar alla att tvätta händerna regelbundet och det finns handsprit utplacerad på många platser i skolan.
 • Rutinerna i matsalen är anpassade, exempelvis hur eleverna tar mat och bestick samt att klasser äter olika tider och sitter i olika rum.
 • Skolans café är stängt för allmänheten och välkomnar endast elever och personal i begränsat antal.
 • Vi uppmanar alla som kan, att cykla eller gå till skolan för att minska trycket på kollektivtrafiken.

Folk­hälso­­­myndig­heten kan komma att rekommendera undantag

Folk­hälso­­­myndig­heten har möjlighet att ge rekommendationer om fjärr- eller distans­undervisning, om så skulle behövas. Att helt eller delvis stänga en skola är en mycket ingripande åtgärd som endast kommer att rekommenderas av FHM om smitt­läget bedöms som högst allvarligt.

Förordningen börjar gälla den 10 augusti 2021 inför terminsstarten.

Uppdaterad 2021-03-25
Klassrumsundervisning i kombination med distansundervisning fortsätter efter påsklovet

Den 25 mars meddelade utbildningsministern att distansundervisning på gymnasieskolor upphör. Samtidigt betonas att trängsel i skolan måste undvikas för att begränsa smittspridning.

Det här gäller för Fridegårdsgymnasiet
Fridegårdsgymnasiets skolledning har tillsammans med huvudmannen beslutat att fortsätta med en kombination av klassrumsundervisning och distansundervisning efter påsklovet. Syftet är att undvika trängsel i skolans lokaler och förebygga smittspridning. Vi planerar att ha 30-80% av våra elever på plats i skolan framöver beroende på hur smittläget ser ut i regionen. Vi följer utvecklingen noga och har löpande kontakt med smittskyddsläkare i regionen.

Det gäller för alla nationella program på Fridegårdsgymnasiet med vissa undantag. Undervisningen sker enligt ordinarie schema. Programmen kan komma att anpassa undervisningen olika, utifrån deras förutsättningar och behov. Gymnasiesärskolan och Introduktionsprogrammen får sin undervisning i skolan.

Anpassningar i skolan
Vi har gjort många anpassningar i skolan och skapar förutsättningar så att vi kan hålla avstånd. Vi undviker också att blanda elevgrupper med varandra. Hittills har vi inte sett någon stor smittspridning på vår skola. I de fall vi har haft, har smittotillfället spårats till andra platser än skolan.


Uppdaterad 2021-03-22

Skolor i Håbo kommun planerar och anpassar sina verksamheter för att minska smittspridning

Smittspridningen av covid-19 varianter i samhället är förnärvarande hög. Barn- och utbildningsförvaltningen följer utvecklingen noga och på våra förskolor, grundskolor och gymnasium i Håbo görs återigen anpassningar för att minska smittspridningen.

Regeringen har beslutat att skolan som samhällsviktig verksamhet ska hållas öppen och bedrivas på plats. Det är det bästa för de allra flesta elever. Våra förskolor, grundskolor och gymnasium planerar och anpassar sina verksamheter för att minska smittspridning utifrån sina förutsättningar.

Det handlar bland annat om att:

 • Planera verksamheterna för att minska trängsel
 • Inte hålla stora fysiska sammankomster
 • Undvika att blanda grupper som normalt inte träffas dagligen
 • Vara utomhus mycket i verksamheter och moment där det är möjligt

Barn- och utbildningsförvaltningen bevakar utvecklingen noga

I Barn- och utbildningsförvaltningen stämmer vi av status gällande fall av smitta i våra förskolor, grundskolor och gymnasium löpande. Vi har också avstämningsmöten med Region Uppsala om läget och har kontakt med smittskyddsläkare i regionen. Vid fall och utbrott av covid-19 i våra verksamheter fortsätter vi med smittspårning enligt tidigare rutiner. Vi påminner också elever och personal om att fortsätta att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

 • Stanna hemma vid symtom
 • Testa dig vid symtom
 • Undvik trängsel
 • Tvätta händerna

Om du har frågor är du välkommen att kontakta rektor på din skola eller verksamhetschef.

Skolor i Håbo kommun planerar och anpassar sina verksamheter för att minska smittspridning

Smittspridningen av covid-19 varianter i samhället är förnärvarande hög. Barn- och utbildningsförvaltningen följer utvecklingen noga och på våra förskolor, grundskolor och gymnasium i Håbo görs återigen anpassningar för att minska smittspridningen.

Regeringen har beslutat att skolan som samhällsviktig verksamhet ska hållas öppen och bedrivas på plats. Det är det bästa för de allra flesta elever. Våra förskolor, grundskolor och gymnasium planerar och anpassar sina verksamheter för att minska smittspridning utifrån sina förutsättningar.

Det handlar bland annat om att:

 • Planera verksamheterna för att minska trängsel
 • Inte hålla stora fysiska sammankomster
 • Undvika att blanda grupper som normalt inte träffas dagligen
 • Vara utomhus mycket i verksamheter och moment där det är möjligt

Barn- och utbildningsförvaltningen bevakar utvecklingen noga

I Barn- och utbildningsförvaltningen stämmer vi av status gällande fall av smitta i våra förskolor, grundskolor och gymnasium löpande. Vi har också avstämningsmöten med Region Uppsala om läget och har kontakt med smittskyddsläkare i regionen. Vid fall och utbrott av covid-19 i våra verksamheter fortsätter vi med smittspårning enligt tidigare rutiner. Vi påminner också elever och personal om att fortsätta att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

 • Stanna hemma vid symtom
 • Testa dig vid symtom
 • Undvik trängsel
 • Tvätta händerna

Om du har frågor är du välkommen att kontakta rektor på din skola eller verksamhetschef.

Förhållningssätt på gymnasiet -
vid utökad testning och i väntan på provsvar

FHM rekommenderar nu att även symtomfria personer som har haft nära kontakt med någon som är smittad av covid-19 testar sig. När du har testat dig ska du så långt det är möjligt hålla dig hemma, i väntan på provsvar.

FHM rekommenderar utökad testning på arbetsplatser

Det betyder att alla personer som har haft nära kontakt med någon som är smittad av covid-19 ska testa sig
- även om de inte har symtom. Tidigare gällde det endast vid symtom.

Stanna hemma i väntan på provsvar

När du har testat dig ska du så långt det är möjligt hålla dig hemma i väntan på provsvar. Det gäller även om du inte har några symtom. Om det inte är möjligt att arbeta hemifrån kan du komma till gymnasiet - om du inte har symtom. Men var då noga med att hålla avstånd. Stäm av med din metor/undervisande lärare/chef.

Vad är en nära kontakt?

Med nära kontakt menas personer som varit inom två meters avstånd under sammanlagt minst 15 minuter inom loppet av ett dygn. Dessa personer kontaktas och blir informerade i samband med smittspårningen som görs av regionen.

Anders Tegnell, statsepidemiolog:
– Vi vill utvidga testningen så att nära kontakter till ett upptäckt fall på arbetsplatsen testas även om de inte har symtom. Samtidigt kan vi inte nog många gånger påminna om hur viktigt det är att alltid stanna hemma vid minsta symtom.

Medarbetare och gymnasieelever på Fridegårdsgymnasiet omfattas av de utökade rekommendationerna.

Läs mer om utökad testning Länk till annan webbplats. på FHM webbplats.


Uppdaterad 2021-03-12

Klassrumsundervisning i kombination med distansundervisning fortsätter efter sportlovet

Från och med måndag 1 februari justerar Fridegårdsgymnasiet sin undervisningsform till en kombination av klassrumsundervisning och distansundervisning. Detta gäller tills vidare och alla nationella program på Fridegårdsgymnasiet med vissa undantag. Undervisningen sker enligt ordinarie schema. Programmen kan komma att anpassa undervisningen olika, utifrån deras förutsättningar och behov. 

Succesiv återgång till mer normal verksamhet på gymnasiet

Utbildningsminister Anna Ekström meddelar den 21 januari att reglerna för distansundervisning på gymnasiet justeras. Detta gör det möjligt till mer normal verksamhet på gymnasiet, genom en kombination av klassrumsundervisning och distansundervisning.

Anpassningar i skolan

Vi har gjort många anpassningar i skolan och gör allt vi kan för att skapa förutsättningar så att vi kan hålla avstånd. Vi undviker också att blanda elevgrupper med varandra. Hittills har vi inte sett någon stor smittspridning på vår skola. I de fall vi har haft, har smittotillfället spårats till andra platser än skolan.
Vi planerar att ha 30-80% av våra elever på plats i skolan framöver beroende på hur smittläget ser ut i regionen. Vi följer utvecklingen noga.


Uppdaterad 2021-02-17

Information om karantän efter resa utomlands

I flera länder har nya varianter av viruset som orsakar covid-19 fått stor spridning. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du som reser in i Sverige från utlandet undviker nära kontakter i minst sju dagar, testar dig för covid-19 vid inresan till Sverige och på dag fem efter ankomst. Det betyder att personer som kommit hem från en utomlandsresa inte ska komma till Fridegårdsgymnasiet under sju dagar.
Folkhälsomyndighetens webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om detta.


Uppdaterad 2021-01-21

Klassrumsundervisning i kombination med distansundervisning från och med 1 februari

Utbildningsminister Anna Ekström meddelade 21 januari att reglerna för distansundervisning på gymnasiet justeras. En succesiv återgång till mer normal verksamhet på gymnasiet genom en kombination av klassrumsundervisning och distansundervisning kan införas. Huvudmannen beslutar hur undervisningen ska bedrivas framåt med hänsyn till det lokala smittskyddsläget.

Det här gäller för Fridegårdsgymnasiet

Från och med måndag 1 februari justerar Fridegårdsgymnasiet sin undervisningsform till en kombination av klassrumsundervisning och distansundervisning. Det gäller för alla nationella program på Fridegårdsgymnasiet (med samma undantag som tidigare). Undervisningen kommer att ske enligt ordinarie schema. Eleverna får information från skolan om hur undervisningen kommer att genomförs. Fridegårdsgymnasiet gör denna justering med försiktighet, följer utvecklingen i regionen och fortsätter arbetet i skolan med att hjälpa till att minska smittspridningen.

Lunchlådor

Lunchlådor kommer att erbjudas till elever som deltar i schemalagd distansundervisning. Eleverna anmäler sig via ett formulär som publiceras 21 januari i Teams. Formuläret är öppet för anmälan till och med 24 januari klockan 15.00. Kostenheten i Håbo kommun tillagar lunch som eleverna hämtar ut som lunchlådor. Elever som anmäler sig får information om var och när lunchlådor kan hämtas.

Information från skolan

Eleverna får information från skolledningen löpande i Teams, som är skolans interna informationskanal. Eleverna kommunicerar med mentorer och undervisande lärare om undervisningen via Teams eller mail. Vårdnadshavare får primärt information från skolan via vår webbsida fridegårdsgymnasiet.se.

Uppdaterad 2021-01-08

Inför skolstarten 12 januari - distansundervisningen fortsätter

Den 17 december beslutade regeringen att distansundervisningen på gymnasiet fortsätter fram till 24 januari. Distansundervisningen gäller alla nationella program på Fridegårdsgymnasiet, med vissa undantag. Distansundervisningen kommer att ske enligt ordinarie schema och kurserna fortsätter. Friska elever kan återvända till skolan för att hämta material och verktyg eller skicka en frisk person att hämta, efter kontakt med sin mentor. Lärare registrerar närvaro för elever vid distansundervisning.

Undantag
Gymnasiesärskolan, Introduktionsprogrammen samt vissa andra elever kommer att undantas från distansundervisning och få undervisning i skolan. Vissa examinationer samt enstaka praktiska moment, som inte går att utföra på distans, utförs i skolan.

Information från skolan
Elever kommer att få information från skolledningen löpande via Teams (skolans interna informationskanal). Eleverna kommunicerar med mentorer och undervisande lärare om undervisningen via Teams eller mail. Vårdnadshavare får primärt information från skolan via fridegårdsgymnasiet.se.

Lunchlådor
Lunchlådor kommer att erbjudas till elever som deltar i schemalagd distansundervisning. Anmälan och mer information om detta kommer att publiceras på elevernas sida i Teams den 8/1.

Efteranmälan
Efteranmälan för lunchlådor kommer att erbjudas till elever som deltar i schemalagd distansundervisning, som ännu inte har anmält sig per 12/1. Sista frist för efteranmälan för lunchlådor är den 14/1 klockan 18.00. Eleverna anmäler sig i Teams via ett formulär. De elever som anmäler sig får information om var och när lunchlådor kan hämtas.

Tillsammans kan vi hjälpa våra ungdomar
Du som är vårdnadshavare har en viktig roll i att stödja din ungdom i situationen med distansundervisning. Din ungdoms gymnasieutbildning pågår nu och det är viktigt att den fortsätter på distans. Skolledningen arbetar vidare med att säkerställa elevernas undervisning blir så bra som möjligt under rådande omständigheter.

Uppdaterad 2020-12-14

Information inför jullovet

Den 8 januari kommer Fridegårdsgymnasiet att informera elever (via Teams) och vårdnadshavare (via fridegårdsgymnasiet.se) kring skolstart och undervisning framöver. Under jul och nyår är många medarbetare i skolan lediga vilket gör att servicefunktioner är igång i mindre skala.


Uppdaterad 2020-12-13

Information om lunchersättning till elever vid schemalagd distansundervisning ht 2020

Lunchersättning (30 kr/dag) kommer att betalas ut till elever som har varit närvarande och deltagit i den schemalagda distansundervisningen. För att få ersättning måste eleven ha meddelat skolan om kontouppgifter via anmälningsformuläret som eleverna har fått på mail och som publicerats i Teams. Utbetalning av lunchersättning planeras före jul.

Efteranmälan

Elever som ännu inte anmält kontouppgifter till skolan kommer att ges ytterligare en möjlighet att göra det. Det går bra att efteranmäla kontonummer via länken i tidigare mail som eleverna har fått inför distansundervisningen. Efteranmälan skall vara gjord senast fredag 18 december 2020. Lunchersättning till efteranmälda konton planeras att betalas ut någon gång i januari 2021.

Uppdaterad 2020-12-03

Fridegårdsgymnasiet övergår till distansundervisning från och med 7 december

Den 3 december 2020 meddelade statsministern att alla gymnasieskolor i Sverige ska övergå till distansundervisning. Fridegårdsgymnasiet ställer om och går över till distansundervisning från och med 7 december. Distansundervisningen gäller alla nationella gymnasieprogram på Fridegårdsgymnasiet utom AST. Distansundervisningen kommer att ske enligt ordinarie schema och kurserna fortsätter.

Skolan stänger inte. Undervisningen fortsätter på distans.

Eleverna tar med material och datorer hem senast 4 december

Samtliga berörda elever tar med sig sina böcker och datorer hem fredagen 4 december. Friska elever kan återvända till skolan för att hämta sina läroverktyg eller skicka en frisk person att hämta verktyg och material, efter kontakt med sin mentor. Lärare registrerar närvaro för elever vid distansundervisning.

Information från skolan

Elever kommer att få information löpande via Teams (skolans interna informationskanal) samt kommunicerar med mentorer och undervisande lärare om undervisningen. Vårdnadshavare hittar främst information på vår webbsida fridegårdsgymnasiet.se.

Lunchersättning kommer att betalas ut i någon form.
Mer information om detta kommer senare.

Undantag

Gymnasiesärskolan, Introduktionsprogrammen och vissa andra elever kommer att undantas från distansundervisning och få närundervisning. Nationella prov, vissa examinationer samt enstaka praktiska moment som inte går att utför på distans utförs i skolan.

– Du som är förälder eller vårdnadshavare har en viktig roll i att stödja din ungdom i situationen med distansundervisning. Din ungdoms gymnasieutbildning pågår nu och det är viktigt att den fortsätter även på distans. Skolledningen arbetar vidare med att säkerställa elevernas undervisning som har hög prioritet. Det är utmanande tider men tillsammans kommer vi att klara detta, hälsar skolledningen.

Uppdaterad 2020-11-25

Information om lunchersättning till elever vid schemalagd distansundervisning vecka 45

Elever som deltar i schemalagd undervisning på distans kommer att få lunchersättning motsvarande 30 kr/dag. Detta gäller from tisdag 24/11. Utbetalningar kommer att göras efter att höstterminen är avslutad.

Uppdaterad 2020-11-06

Vi följer FHM:s riktlinjer gällande smitta och smittorisk och gör anpassningar på gymnasiet

Med anledning av situationen med Covid-19 så anpassar vi vår verksamhet efter rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och i samråd med smittskyddsenheten i Region Uppsala. Vi har gjort och gör nya anpassningar på gymnasiet för att bidra till minskad smittspridning. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar.

Vi följer FHM:s riktlinjer gällande smitta och smittorisk

Vi följer de riktlinjer och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, region Uppsala samt vår huvudman ger oss. Vi får också råd från Region Uppsalas smittskyddsläkare kring hur situationer med smitta och smittorisk ska hanteras i skolan. Ärenden omfattas av smittskyddslagen och lagen om sekretess och hanteras i samarbete med den som är smittad, samt Region Uppsalas smittspårare, läkare eller smittskyddsenheten.

Smittskyddsenheten i Region Uppsala rekommenderar inte att stänga skolor

I dagsläget rekommenderar smittskyddsenheten i Region Uppsala inte att stänga hela skolor. Skolledningen kan besluta om åtgärder som exempelvis distansundervisning för vissa grupper. I tillfällen där det är aktuellt får berörda elever och vårdnadshavare information från skolan.

Anpassningar på gymnasiet

Vi har gjort och gör nya anpassningar på gymnasiet för att bidra till minskad smittspridning:

 • Vi planerar verksamheten för att minska trängsel i skolan.
 • Vi undviker att elever från programmen i möjligaste mån blandas med elever från andra program och håller avstånd där vi kan hålla avstånd.
 • Vi uppmanar alla att tvätta händerna samtidigt som det finns handsprit utplacerad på många platser i skolan.
 • Lokalvårdsrutinerna är utökade så att bordsytor och handtag desinficeras varje dag.
 • Vi håller inte några större sammankomster eller möten med elever eller personal i skolan.
 • Rutinerna i matsalen är anpassade för att minska risk för smittspridning, exempelvis hur eleverna
  tar mat, tar bestick samt att klasserna äter olika tider och sitter i olika rum.
 • Skolcaféet är stängt under en period och lokalen används tillfälligt till undervisning.
 • Vi uppmanar alla som kan att cykla eller gå till skolan för att minska trycket på kollektivtrafiken.

Det kommer nya frågor varje dag som är kopplade till situationen vi befinner oss i och vi hjälps åt för att lösa situationer och utmaningar.

Rådgivning

Om du som ungdom eller vårdnadshavare känner du dig osäker kring
rekommendationer så kan du få stöd och råd av en sjuksköterska genom att ringa 1177 Vårdguiden. Länk till annan webbplats.

Har du frågor?

Har du frågor eller funderingar så är du hjärtligt välkommen att kontakta rektor Helena Anderstedt. Länk till annan webbplats.


Uppdaterad 2020-10-22

Fridegårdsgymnasiet genomför distansundervisning vecka 45

Vecka 45 genomför Fridegårdsgymnasiet distansundervisning för alla elever i skolan, undantaget gymnasiesärskolan och IM. Syftet är att försöka hjälpa till i arbetet med att minska smittspridningen av covid-19, som just nu ökar i Uppsala län.

Eleverna tar med sig arbetsmaterial hem vecka 43

I och med att det är höstlov vecka 44 så tar eleverna med sig arbetsmaterial hem vecka 43. Elever får mer information kring distansundervisningen från sin mentor och undervisande lärare. Distansundervisningen kommer att ske enligt ordinarie schema där undervisande lärare följer upp att elever följer undervisningen.

Information från skolan

Elever får information från skolledningen via Teams/Elever Fridegårdsgymnasiet/Allmänt (intranätet) och kommunicerar på olika sätt med sin mentor och undervisande lärare. Föräldrar och vårdnadshavare hittar information från skolan på webbsidan fridegårdsgymnasiet.se.


Uppdaterad 2020-10-09

Nya rekommendationer från FHM för personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19

Om du har delat boende med en person som konstaterats vara smittad av covid-19, så kommer du att bli kontaktad av en smittspårare/läkare och får därigenom mer information. Det kan exempelvis innebära att du inte får gå till skolan. Om du på gymnasiet berörs av detta så ta kontakt med din mentor för att se på möjligheter att studera hemifrån, eller göra anpassningar enligt givna förhållningsregler från läkaren. På Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om rekommendationen.


Uppdaterad 2020-09-22

När en elev på gymnasiet har symtom

Tidigare har gymnasieelever rekommenderats att stanna hemma från skolan vid minsta symtom. Nu har Folkhälsomyndigheten kommit med nya rekommendationer. Här kan du som vårdnadshavare läsa vad som gäller för din ungdom som går på gymnasiet.

Om en elev har varit sjuk och tagit ett prov som visade att hen inte hade covid-19.
Vad gäller då?

Om en elev har varit sjuk och fått ett negativt provsvar som visar att hen inte har covid-19 ska eleven stanna hemma så länge hen är sjuk. Eleven ska vara feberfri och känna sig frisk innan återgång till skolan, men det behöver inte ha gått minst sju dygn sedan eleven blev sjuk.

Om en elev har varit sjuk men inte tagit något prov för covid-19.
Vad gäller då?

Om eleven inte har testats för covid-19 trots att hen har haft symtom några dagar (som inte kan förklaras av migrän, allergi eller någon annan känd orsak) kan eleven gå tillbaka till skolan, sju dygn efter att hen fick symtom om hen mått bra och varit feberfri i minst två dygn. Det gäller också om eleven har kvarvarande lindriga symtom som torrhosta, lätt snuva eller lukt- och smakbortfall. Om eleven har symtom som snabbt går över (som inte kan förklaras av någon annan känd orsak) behöver hen ändå stanna hemma och vara helt symtomfri i minst två dygn innan hen kan återgå till skolan. Detta för att försäkra sig om att symtomen verkligen var tillfälliga.

Hur länge ska eleven vara hemma vid påvisad covid-19-infektion?

En elev som har en konstaterad covid-19-infektion ska stanna hemma i minst sju dygn efter att hen har insjuknat. Eleven ska även ha varit feberfri de två sista dygnen och tydligt känna sig bättre. Hen kan dock fortsatt ha torrhosta och bortfall av lukt- och smaksinne men om formen är bra för övrigt och det gått minst sju dygn sedan hen insjuknade, kan eleven gå tillbaka till skolan.

Om eleven varit sjuk och tagit ett prov som visat att hen har covid-19.
Vad gäller då?

Om en elev som är symtomfri har provtagits och fått ett positivt provsvar som visar att hen har covid-19 ska eleven stanna hemma i minst sju dygn efter provtagningstillfället. Skulle eleven utveckla symtom efter provtagningen så får hen räkna från insjukningsdagen och följa rekommendationerna ovan.

En elev har tagit ett antikroppsprov som visar att hen har antikroppar mot covid-19.
Vad gäller då?

Om antikroppar mot covid-19 påvisas efter ett antikroppsprov, så ska eleven stanna hemma så länge hen är sjuk. Eleven ska vara feberfri och känna sig frisk innan återgång till skolan. Det behöver inte ha gått minst sju dygn sedan eleven blev sjuk.

Rådgivning

Om du som vårdnadshavare känner du dig osäker kring de nya rekommendationerna så kan du få stöd och råd av en sjuksköterska genom att ringa 1177 Vårdguiden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information finns på FHM:s webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Uppdaterad 2020-09-11

Anpassade möten med vårdnadshavare samt utvecklingssamtal under hösten 2020

Med anledning av situationen med covid-19 kommer vi på Fridegårdsgymnasiet att anpassa möten med vårdnadshavare och utvecklingssamtalen under hösten 2020. Varje program bestämmer hur de vill genomföra möten och utvecklingssamtal med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Programmen kallar till eventuella möten samt utvecklingssamtal och informerar om hur det går till.

Uppdaterad 2020-09-04

Anpassningar på gymnasiet

På gymnasiet undviker vi att klasser blandas med andra klasser och vi håller avstånd där vi kan hålla avstånd. I caféet har vi spridit ut möblerna för att öka avståndet och i matsalen är eleverna uppdelade klassvis i olika rum. Rutinerna i matsalen är också anpassade för att minska risk för smittspridning, exempelvis hur eleverna hämtar mat och tar bestick. Vi uppmanar eleverna att tvätta händerna och det finns handsprit utplacerat vid ingången till matsalen och på många andra platser i skolan.

Vi pratar om situationen med eleverna och har märkt upp skolan för att påminna elever och personal om folkhälsomyndighetens rekommendationer. Städrutinerna är också utökade så att det städas och torkas ytor varje dag och vi har placerat ut riklig t med handsprit och tvål. Vi håller inte heller några större sammankomster eller möten med elever eller personal i skolan.

När det gäller att ta sig till och från skolan så uppmanar vi, att alla som kan cykla eller gå till skolan gör det, så att de som måste ta bussen kan göra det med avstånd till andra.

Tillsammans håller vi skolan öppen

Vårt arbete med att bedriva verksamheten i en kris i normalläge fortsätter. Det kommer nya frågor varje dag som är kopplade till situationen vi befinner oss i och vi hjälps åt för att lösa saker som dyker upp. För oss är det ett ständigt pågående arbete som kommer att fortsätta under hösten. Tillsammans håller vi skolan öppen!

Vi tar hand om varandra genom att följa rekommendationerna:

 • stanna hemma om du känner minsta förkylningssymptom
 • tvätta händerna ofta och noga
 • hålla avstånd där du kan hålla avstånd


Uppdaterad 2020-08-27

Testa din ungdom för covid-19 vid symtom

Nu kan ungdomar som går på gymnasiet ta ett prov vid symtom som förkylning, hosta, feber och ont i halsen för att se om de har en pågående covid-19-infektion. Smittskyddsläkaren i region Uppsala rekommenderar att barn och ungdomar från årskurs 4 och uppåt tar prov för att kunna upptäcka nya fall tidigt och hindra att eventuell smitta sprids.

Så här bokar du tid

Du som vårdnadshavare kan boka tid åt din ungdom genom att gå in på 1177.se. Du behöver ha e-legitimation. Om du inte har e-legitimation kan du kontakta vårdcentralen för att få hjälp att boka. Personer som är över 16 år kan boka själva. Provet är gratis för barn och ungdomar.

Här kan du boka tid för provtagning i Uppsala län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Efter provtagning - Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer vid symtom och sjukdom

Här kan du läsa FHM:s nya rekommendationer vid symtom och sjukdom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer finns i skolan

Om det skulle visa sig att en elev på gymnasiet är smittad så har skolledningen riktlinjer för hur situationen och smittspårning ska hanteras. Eventuella ärenden kommer att omfattas av smittskyddslagen och lagen om sekretess och hanteras i samarbete med den som är smittad samt Region Uppsalas smittspårare, läkare eller smittskyddsenheten.

Har du frågor?

Har du frågor som gäller provtagning så kontakta 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Region Uppsala rekommenderar provtagning

Smittskyddsläkaren i Region Uppsala rekommenderar att barn och ungdomar från årskurs 4 och uppåt provtas för Covid 19 om de har symtom. Det är viktigt för att kunna upptäcka nya fall tidigt och hindra att smitta sprids till andra. Läs mer i Region Uppsalas pressmeddelande.

Läs mer i Region Uppsalas pressmeddelande:
Smittskyddsläkarens uppmaning till studenter och gymnasieelever: "Testa er för covid-19 om ni känner er förkylda” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster