Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Information till högstadiets elever och vårdnadshavare 11 februari

Högstadieskolor får möjlighet till fjärr- eller distansundervisning för att undvika trängsel och minska smittspridningen.

Regeringen har beslutat om en förordningsändring som gör det möjligt för grundskolor att använda fjärr- eller distansundervisning i högstadiet för att undvika trängsel i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken. Förordningsändringen trädde i kraft den 11 januari 2021.

Beslutet innebär att huvudmannen kan besluta att använda fjärr- eller distansundervisning i högstadiet för att undvika trängsel i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken, om det behövs för att kunna följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer som avser sjukdomen covid-19. Motsvarande möjligheter finns sedan tidigare för öppna gymnasieskolor.

Innan huvudmannen fattar beslut om fjärr- eller distansundervisning som sista åtgärd behöver övriga åtgärder inom ramen för det ordinarie regelverket vara uttömda. Huvudregeln i skollagen är närundervisning. Det är också denna undervisningsform som lämpar sig bäst för elever i allmänhet. När det gäller fjärr- eller distansundervisning bör huvudmannen därför även överväga om det är lämpligt att bedriva sådan undervisning med hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov.

  • Elever som får fjärr- eller distansundervisning har rätt till näringsriktig skolmat.
  • Bestämmelsen omfattar inte grundsärskolan och specialskolan.

Beslut från vecka 7

Vi har nu ett läge där regeringen och Folkhälsomyndigheten befarar att risken för en tredje våg av covid-19 är överhängande. Vi har inte mer smitta i våra verksamheter än vid terminens början och läget är lugnt på våra skolor. Förvaltningen följer läget på respektive skola i samverkan med rektor där lägesanalyser görs.

Under de veckor eleverna i årskurserna 7 – 9 har haft delvis distansundervisning har skolorna rapporterat att det fungerat bra. Trots det längtar både elever och lärare till att få återgå till närundervisning som är det allra bästa läget för god undervisning

Samtidigt har man konstaterat att samtliga regioner i Sverige bör räkna med att någon av de muterade varianterna av covid-19 viruset finns inom regionen. Smittskyddsenheten i regionen uppmanar till kontakt om den typen av smitta misstänks finns i verksamheten.

Huvudmannen har utifrån läget beslut om att högstadiets elever, årskurs 7 - 9 från och med den 15 februari fram till påsklovet kommer att återgå till att ha undervisning delvis på distans. En planering görs på varje skola utifrån de förutsättningar som finns för att ha närundervisning minst 50 %.

Eleverna kommer att erbjudas matpaket de dagar de inte har närundervisning. Skolorna genomför all undervisning som är möjlig för att säkerställa den garanterade undervisningstiden. Närvaro kommer att tas i vanlig ordning även när eleverna läser på distans.

Vi förstår att du som vårdnadshavare behöver få information med framförhållning och att innevarande veckas beslut om återgång samt den här skrivelsen med nytt beslut kan skapa svårigheter i planeringen. Vi önskar att du har överseende med detta då situationen ändras snabbt. Beslutet kommer nu att gälla fram till påsk för att det ska vara ett lugn för elever, personal och vårdnadshavare. Därefter kommer nytt beslut.

 

 

Ewa Johansson, verksamhetschef grundskolan

Grundskolornas rektorer

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster