Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Brev till vårdnadshavare 24 mars 2020

Nulägesinformation coronaviruset Covid-19

Information till grundskolan

Läget på grundskolorna är stabilt utifrån rådande situation. Det finns tillräckligt mycket personal på skolorna för att upprätthålla undervisningen. Det är ungefär lika stor andel elever som andel personal som är frånvarande. Även fritidsverksamheten fungerar väl. Rektorsgruppen har dagliga avstämningar tillsammans med verksamhetschef för grundskolan.

Vårens nationella prov är inställda och kommer inte att genomföras enligt beslut från Skolverket.

För att minska risken för smittspridning är vi noggranna med att följa Folkhälsomyndighetens råd.

För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan.

Om en elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

De flesta elever som går i grundskolan eller motsvarande skolformer, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.

Just nu genomförs ett stort arbete på våra grundskolor för att säkerställa möjligheten att hålla undervisning på distans om beslut om stängning tas av regeringen. Stödfunktioner inom grundskolan, verksamhetsutvecklare, elevhälsa och skolornas personal förbereder sig för en eventuell stängning av skolorna. Vi är förberedda och kommer att klara en situation med distansundervisning med stöd av er vårdnadshavare.

En enkät har gått ut till vårdnadshavare som har barn i åk F-åk 6 för att göra en nulägesanalys av behovet av tillsyn vid en eventuell stängning av skolorna.

Jag vill avsluta mitt brev med att rikta ett tack till alla elever, skolledare, lärare och övrig personal på skolorna för ett fantastiskt arbete med tanke på det läge vi nu befinner oss i. Jag vill också tacka alla vårdnadshavare för ett gott samarbete.

Vänligen,

Ewa Johansson, verksamhetschef grundskolan

Sidansvarig: Louise Lightowler

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster