Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Information som gäller vård- och omsorgsverksamheter

I kommunens vård- och omsorgsverksamheter finns det många personer som tillhör riskgruppen. Det är därför viktigt att vi tar hand om våra äldre och de som har ett nedsatt immunförsvar genom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Våra arbetssätt och rutiner

Om någon av de som bor på kommunens verksamheter visar sig ha symtom så skärmar vi av den personen från andra på boendet som en försiktighetsåtgärd. Om någon av de som har hemtjänst/hemsjukvård visar sig ha symptom försöker vi i möjligaste mån att minska antalet personalkretsen som en försiktighetsåtgärd.

Personalen använder skyddskläder för att inte sprida smitta, och vi konsulterar läkare för att se om det behöver tas ett prov för att reda ut om det är covid-19 eller något annat.

Om någon ur personalen känner sig sjuk ska de omedelbart sjukskriva sig och gå hem. Man ska vara hemma tills man är symtomfri och sedan ytterligare två dagar, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Våra arbetssätt och rutiner vid munskydd och skyddsutrustning

Socialförvaltningen har fått många frågor hur kommunens vård- och omsorgsverksamheter arbetar med munskydd vid misstänkt eller bekräftad covid-19. Det finns god kunskap, vana och rutiner för att förebygga och hantera smittor av olika slag i det dagliga arbetet. Kommunen följer regionens riktlinjer i våra vård- och omsorgsverksamheter.

Personalen använder skyddskläder för att inte sprida smitta, och vi konsulterar läkare för att se om det behöver tas ett prov för att reda ut om det är covid-19 eller något annat.

Personalen följer alltid tydliga rutiner kring vårdhygien i det dagliga arbetet som bland annat innebär att personalen alltid har en god handhygien, använder handsprit, handskar och plastförkläden i omvårdnadsarbetet. Personalens arbetskläder tvättas i verksamheten och tas inte hem utanför arbetet.

Vi har nära dialog med sektionen för vårdhygien på Akademiska sjukhuset i Uppsala och det är deras rekommendationer vi följer.

Vård av den som har bekräftad covid-19

Socialförvaltningen har tydliga rutiner hur vård och omsorg ska bedrivas vid bekräftad covid-19.

Den som har fått ett positivt provsvar för covid-19 – och inte behöver sjukhusvård – kommer att isoleras för att inte riskera att smitta övriga boende. Personal som arbetar med smittade personer kommer att använda skyddsutrustning för att minimera risken för ytterligare smitta.

Så långt det är möjligt separerar vi också personal som arbetar med smittade och personal som arbetar med osmittade personer, så att de inte rör sig mellan grupperna.

Kontakt med anhöriga och närstående

Socialförvaltningens personal har nära kontakt och dialog med anhöriga. Här kan du läsa hur våra rutiner ser ut vid misstänkta fall och bekräftade fall av Covid-19.

Vid misstänkt fall

Om någon som bor i våra boenden eller har hemtjänst/hemsjukvård av oss får ta ett prov för covid-19 är vår rutin att ansvarig sjuksköterska tar kontakt med dig som anhörig via telefon. Du ska ha möjlighet att ställa frågor, och du ska få information om när du kan förvänta dig ett provsvar.

Om vi bara har ett misstänkt fall kommer vi inte att kontakta anhöriga till andra personer på samma våning, avdelning eller i samma gruppbostad. Detta är på grund av patientsekretess.

Vid bekräftat fall

Om vi får ett bekräftat fall av covid-19 är vår rutin att verksamheten tar kontakt med dig som anhörig via telefon. Du ska ha möjlighet att ställa frågor och få all information om hur din närstående mår och vårdas.

Om vi får ett bekräftat fall kommer verksamheten också att kontakta de som bor närmast den som blivit smittad. Det gäller om man bor på samma våning, avdelning eller i samma gruppbostad.

Vad får vi berätta?

Vi är bundna av sekretess, och kommer inte att kunna säga mycket alls till den som inte är anhörig till en person som är smittad.

Nära samarbete med Region Uppsala

Socialförvaltningen har tidigare beslutat att ha samma restriktioner för kommunens anställda som jobbar inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter som Region Uppsala har för deras anställda som arbetar inom sjukvården.

Socialförvaltningen har också ett nära samarbete med Smittskyddsenheten och Sektionen för vårdhygien på Akademiska sjukhuset i Uppsala inom Region Uppsala, som bland annat har tagit fram rutiner för att minska risken för smitta inom både vård- och omsorgsboenden och hemtjänst/hemsjukvård.

Besöksförbud upphör 1 oktober

Från och med den 1 oktober är du välkommen att besöka närstående på våra äldreboenden, Solängen, Dalängen och Pomona. Vi fortsätter att vara rädda om varandra genom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer som gäller inför och under ditt besök.

Det här gäller inför besöket på våra äldreboenden

 • Boka ditt besök. Kontakta boendet för att få information om besöksrutinerna.
 • Avboka besöket om du har förkylningssymtom, även om de är lindriga.
 • Fri besökstid gäller alla dagar.
 • För att besökare ska kunna hålla distans inne i den enskildes bostad rekommenderar vi maximalt två besökare åt gången.
 • Den som besöker boendet ska känna sig fullt frisk och symtomfri och det gäller även för övriga personer i besökarens hushåll.
 • Avboka besöket om du har förkylningssymtom, även om de är lindriga.
 • Om det är möjligt, fortsätt att träffas utomhus. Det hjälper till att förhindra smittspridning.

Det här gäller vid besöket

 • Personal möter dig i entrén och berättar hur besöket kan genomföras på ett säkert sätt. Du får även skriftlig information.
 • Tvätta eller sprita händerna noga. Gör både och om möjligt
 • Innan du går in till den boende erbjuds du att låna ett munskydd.
 • Använd trygghetslarmet om du behöver komma i kontakt med personal. Det gäller även om den boende behöver personlig omvårdnad som t ex att gå på toaletten.
 • Om du som besökare vistsas i allmänna utrymmen är det viktigt att du håller distans till övriga boenden.
 • När besöket ska avslutas larmar du personalen som följer dig till entrén.

_______________________________________________________

Socialförvaltningen stänger verksamheter

Som en försiktighetsåtgärd stänger verksamheter som som är öppna för allmänheten.

Verksamheter som stänger är:

 • Restaurang Pomona – stängs från 19 mars
 • Träffpunkten för seniorer – stängs från 19 mars
 • Fixartjänst - stängs från 23 mars

_____________________________________________________

Sidansvarig: Kommunstyrelsens förvaltningen

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster