Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Information till privata assistansutförare

Här hittar du som privat assistansutförare information.

De privata assistansutförare som finns i Håbo kommun har tidigare fått information från kommunen om vilket stöd som finns att tillgå i denna situation.

Alla privata assistansutförare har ett ansvar att ha en plan och beredskap för att säkra bemanningen för att säkerställa att alla brukare kan få sin assistans utförd. Håbo kommun ansvarar för att ordna vikarie vid tillfällig oförutsedd händelse.

Om en assistansanordnare behöver personalstöd från kommunen för en längre period kan brukarens assistans överlåtas till kommunen. Det innebär att kommunen tar över hela uppdraget. Om brukares beviljade assistanstimmar inte täcker ett utökat behov av personlig assistans så kan brukaren eller dennes företrädare ansöka om tillfällig utökning av personlig assistans. Detta görs genom att brukaren eller företrädaren kontaktar kommunens biståndshandläggare i vanlig ordning för att ansöka om detta. Den tillfälliga utökningen kan vara till följd av att ordinarie sysselsättning inte längre genomförs som planerat till följd av Covid-19.

Skyddsutrustning

Det är assistansanordnarens ansvar att planera för, köpa in och se till att personalen har tillgång till och instruktioner för den skyddsutrustning som behövs för att säkerställa att basala hygienrutiner kan efterlevas.

Om det uppstår akut brist av hygien- och eller skyddsutrustning hos leverantören kan assistansanordnaren kontakta kommunen för en dialog. Den 11 maj förtydligade Socialstyrelsen att ansvarig kommun ska överlåta nödvändning skyddsutrustning om behovet finns.

Det finns flera tillvägagångssätt för privata utförare att skaffa skyddsutrustning:

  • Den privata utföraren köper själv in utrustning.
  • Få stöd av kommunen via inköp. Kontakta Ulrika Wahlstrand, enhetschef hälso- och sjukvård, telefon: 0171-529 79, e-post: ulrika.wahlstrand@habo.se

Håbo kommun har fortsatt dialog med de privata assistansutförare som finns i kommunen om vilket stöd som finns att tillgå i denna situation.

Sidansvarig: Kommunstyrelsens förvaltningen

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster