Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Så här arbetar socialförvaltningen med corona/covid-19

Här kan du läsa hur socialförvaltningen arbetar för att förhindra smittspridning och hur vi arbetar om någon som bor i våra verksamheter eller har hemtjänst/hemsjukvård av oss skulle få covid-19. Det finns god kunskap, vana och rutiner för att förebygga och hantera smittor av olika slag i det dagliga arbetet.

Kommunens arbete och rutiner

Om någon av de som bor på kommunens verksamheter visar sig ha symtom så skärmar vi av den personen från andra på boendet som en försiktighetsåtgärd. Om någon av de som har hemtjänst/hemsjukvård visar sig ha symptom försöker vi i möjligaste mån att minska antalet personalkretsen som en försiktighetsåtgärd.

Personalen använder skyddskläder för att inte sprida smitta, och vi konsulterar läkare för att se om det behöver tas ett prov för att reda ut om det är covid-19 eller något annat.

Om någon ur personalen känner sig sjuk ska de omedelbart sjukskriva sig och gå hem. Man ska vara hemma tills man är symtomfri och sedan ytterligare två dagar, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Så här arbetar Håbo kommun med munskydd och skyddsutrustning

Socialförvaltningen har fått många frågor hur kommunens vård- och omsorgsverksamheter arbetar med munskydd vid misstänkt eller bekräftad covid-19. Det finns god kunskap, vana och rutiner för att förebygga och hantera smittor av olika slag i det dagliga arbetet. Kommunen följer regionens riktlinjer i våra vård- och omsorgsverksamheter.

Personalen använder skyddskläder för att inte sprida smitta, och vi konsulterar läkare för att se om det behöver tas ett prov för att reda ut om det är covid-19 eller något annat. Personalen inom kommunal omsorg använder munskydd endast vid misstänkt och konstaterad smitta.

Personalen följer alltid tydliga rutiner kring vårdhygien i det dagliga arbetet som bland annat innebär att personalen alltid har en god handhygien, använder handsprit, handskar och plastförkläden i omvårdnadsarbetet. Personalens arbetskläder tvättas i verksamheten och tas inte hem utanför arbetet.

Vi har nära dialog med sektionen för vårdhygien på Akademiska sjukhuset i Uppsala och det är deras rekommendationer vi följer.

Ny rekommendation från 7 maj om visir vid ansiktsnära vård av riskgrupper

Från den 7 maj rekommenderar Folkhälsomyndigheten att personal som vårdar patienter eller brukare, som har en förhöjd risk att drabbas av allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19*, ska använda heltäckande visir i tillägg till basala hygienrutiner. Detta gäller när nära kontakt, ansikte mot ansikte, inte kan undvikas. Användning av munskydd rekommenderas inte som ett tillägg till de basala hygienrutinerna. (*De grupper Socialstyrelsen anger.)

Håbo kommun följer de nya rekommendationerna och Region Uppsalas rekommendationer utifrån detta.
Klicka här för att läsa Region Uppsalas rekommendation.PDF

Så här jobbar Håbo kommun tillsammans med sjukhus och läkare vid covid-19

Från den 25 maj finns det en publiceras artikel där Irene Eklöf, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) berättar om arbetet med sjukhus och läkare.

Klicka här för att läsa artikeln.

Med tydliga riktlinjer används rätt skyddsutrustning i vård- och omsorgsverksamheterna

Från den 21 april finns det en publicerad artikel där kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) Irene Eklöf berättar mer om vård- och omsorgsverksamheterna arbetar med skyddsutrustning.

Klicka här för att läsa artikeln.

Information till privata assistansutförare

De privata assistansutförare som finns i Håbo kommun har tidigare fått information från kommunen om vilket stöd som finns att tillgå i denna situation.

Håbo kommun har fortsatt dialog med de privata assistansutförare som finns i kommunen om vilket stöd som finns att tillgå i denna situation.

Klicka här för att läsa mer.

Vård av den som har bekräftad covid-19

Socialförvaltningen har tydliga rutiner hur vård och omsorg ska bedrivas vid bekräftad covid-19.

Den som har fått ett positivt provsvar för covid-19 – och inte behöver sjukhusvård – kommer att isoleras för att inte riskera att smitta övriga boende. Personal som arbetar med smittade personer kommer att använda skyddsutrustning för att minimera risken för ytterligare smitta.

Så långt det är möjligt separerar vi också personal som arbetar med smittade och personal som arbetar med osmittade personer, så att de inte rör sig mellan grupperna.

Kontakt med anhöriga och närstående

Socialförvaltningens personal har nära kontakt och dialog med anhöriga. Här kan du läsa hur våra rutiner ser ut vid misstänkta fall och bekräftade fall av Covid-19.

Vid misstänkt fall

Om någon som bor i våra boenden eller har hemtjänst/hemsjukvård av oss får ta ett prov för covid-19 är vår rutin att ansvarig sjuksköterska tar kontakt med dig som anhörig via telefon. Du ska ha möjlighet att ställa frågor, och du ska få information om när du kan förvänta dig ett provsvar.

Om vi bara har ett misstänkt fall kommer vi inte att kontakta anhöriga till andra personer på samma våning, avdelning eller i samma gruppbostad. Detta är på grund av patientsekretess.

Vid bekräftat fall

Om vi får ett bekräftat fall av covid-19 är vår rutin att verksamheten tar kontakt med dig som anhörig via telefon. Du ska ha möjlighet att ställa frågor och få all information om hur din närstående mår och vårdas.

Om vi får ett bekräftat fall kommer verksamheten också att kontakta de som bor närmast den som blivit smittad. Det gäller om man bor på samma våning, avdelning eller i samma gruppbostad.

Vad får vi berätta?

Vi är bundna av sekretess, och kommer inte att kunna säga mycket alls till den som inte är anhörig till en person som är smittad.

Nära samarbete med Region Uppsala

Socialförvaltningen har tidigare beslutat att ha samma restriktioner för kommunens anställda som jobbar inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter som Region Uppsala har för deras anställda som arbetar inom sjukvården.

Socialförvaltningen har också ett nära samarbete med Smittskyddsenheten och Sektionen för vårdhygien på Akademiska sjukhuset i Uppsala inom Region Uppsala, som bland annat har tagit fram rutiner för att minska risken för smitta inom både vård- och omsorgsboenden och hemtjänst/hemsjukvård.

Sidansvarig: Louise Lightowler

2020-05-25

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster