Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Sök extra föreningsbidrag för stöd till anhöriga och personer med funktionsvariationer

Din förening kan söka extra bidrag om föreningen verkar för anhöriga som vårdar närstående och personer med funktionsvariationer. Sista ansökningsdag är 18 oktober i år.

Föreningarna har stor betydelse både vad gäller föreningsaktiviteter och att ta tillvara målgruppernas intressen.

Bidragen är på

  • 100 000 kronor för anhörigstöd till personer som vårdar närstående och
  • 100 000 kronor för stöd för personer med funktionsvariationer.

Kriterier

  • Stödet kan bara sökas av föreningar med verksamheter riktade till personer folkbokförda i Håbo kommun.
  • Stödet betalas bara till föreningar som verkar för anhöriga som vårdar närstående och personer med funktionsvariationer.
  • Stödet betalas bara ut vid ett tillfälle per förening.
  • Stödet ska användas under perioden 2021 till och med 2023.
  • Mottagare av stödet ska återrapportera dess användning till vård- och omsorgsnämnden en gång per år med början 2021, fram till dess att stödet förbrukats.
  • Stödet ges till lokal (Håbo) paraplyorganisation där sådan finns, inte till enskild förening som ingår i paraplyorganisation.
  • Stödet kan även ges till förening som inte ingår i lokal paraplyorganisation då sådan saknas.

Sista ansökningsdag är 18 oktober 2020

Ansökan

I din ansökan ska du beskriva vad bidragen är tänkta till och exempel på vilka aktiviteter som kommer att genomföras. Skriv utförligt men håll dig kort. Ansökan ska inte vara längre än en halv A4-sida.

Skicka din ansökan till

E-postadress: socialnamnden@habo.se

Under pandemin har anhöriga som vårdar närstående och personer med funktionsvariationer drabbats extra hårt. Kommunen har av smittskyddsskäl tvingats till omfattande nerskärningar av stöd och aktiviteter för dessa målgrupper. Av den anledningen utlyser Håbo kommun extra bidrag till föreningar som verkar för dessa målgrupper. Vård och omsorgsnämnden beslutar om vilka föreningar som tilldelas bidragen. Nämnden meddelar de föreningar som har sökt innan årsskiftet.

För frågor och ytterligare information kontakta

Socialchef:
Mats Ståhl-Elgström
E-post: mats.stahl-elgstrom@habo.se

Avdelningschef:
Erik Johansson
E-post: erik.johansson@habo.se


Kontaktcenter 0171-525 00

Sidansvarig: Louise Lightowler

2020-10-08

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster