Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Så många ukrainska flyktingar ska Håbo kommun ta emot

Migrationsverket har tagit fram ett nytt förslag på hur många ukrainska flyktingar varje kommun ska ta emot. För Håbo kommuns del är det så kallade anvisningstalet 43 ukrainska flyktingar och 25 övriga flyktingar under 2022.

Jämn fördelning över Sverige

Antalet flyktingar som varje kommun ska ta emot är baserat på en fördelningsnyckel som Migrationsverket tagit fram som tar hänsyn till varje kommuns arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek och hur många flyktingar som redan bor i kommunen. Syftet med fördelningsnyckeln är att de ukrainska flyktingarna blir jämnt fördelade över landet.

Regeringen har fattat beslut 22 juni om förslaget om antal flyktingar samt ändringar i Lagen om Asylmottagande. Lagen träder i kraft 1 juli 2022. Lagförslaget reglerar kommunernas ansvar för att ordna boende åt dem som sökt skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet. Migrationsverket fattar beslut om vilka individer som ska anvisas till vilken kommun. Anvisningstalen till kommunerna omfattar inte de flyktingar som skaffat boende på egen hand i en kommun.

Kommunens flyktingmottagande

Anvisningstalet till Håbo kommun innebär att av de 83 ukrainska flyktingar som redan bor i Håbo, har uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och meddelat att de vill flytta till ett kommunalt boende, kommer inte alla få plats. Det beror på att kommunens officiella flyktingmottagande är 43 personer. Det är Migrationsverket som beslutar om vilka flyktingar som ska anvisas till Håbo kommun. Migrationsverket kommer i första hand anvisa de flyktingar som redan bor på flyktinganläggningar som ska avvecklas.

Ukrainska flyktingar som har ordnat eget boende och av olika skäl inte kan bo kvar i samma boende, kan antingen ordna nytt boende själv eller kontakta Migrationsverket som i sin tur fattar beslut om anvisning till boende i kommunens regi. Det kan dock innebära att man måste flytta till annan kommun än den man redan bor i.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster