Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Skydd mot olyckor

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor har den enskilde medborgaren skyldighet att varna och tillkalla hjälp vid en olycka eller brand.

Den som upptäcker eller på annat sätt får kännedom om en brand, en olycka som innebär fara för någons liv, en allvarlig risk för någons hälsa eller för miljön skall, om det är möjligt, varna dem som är i fara och vid behov tillkalla hjälp. Detsamma gäller den som får kännedom om att det föreligger en överhängande fara för en brand eller en olycka. 

När det behövs, är var och en som under kalenderåret fyller lägst arton och högst sextiofem år skyldiga att medverka i räddningstjänst, i den mån hans eller hennes kunskaper, hälsa och kroppskrafter tillåter det.

Tjänsteplikten fullgörs på anmodan av räddningsledaren.

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor 2015-2018

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska Sveriges kommuner redovisa hur de arbetar för att upprätthålla ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande likvärdigt skydd mot olyckor. Detta dokument redovisar förebyggande åtgärder för skydd mot olyckor i Håbo kommun under mandatperioden 2015-2018.

Sidansvarig: Louise Lightowler

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster