Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Stöd vid en kris

Psykiskt och socialt omhändertagande - POSOM

Det psykiska och sociala omhändertagandet är en viktig del av att hantera en kris.

POSOM ledningsgrupp har till uppgift att ansvara för planering och samordning av omhändertagandet av anhöriga till, eller människor som drabbats av en olycka eller en traumatisk händelse.

Gruppen ska se till att kommunen har en beredskap och kompetens för detta arbete.

POSOM-gruppens uppgift är att

  • Tillgodose behovet av psykologiskt, socialt och medmänskligt stöd till drabbade och närstående vid allvarliga händelser
  • Upprätta informations- och stödcentrum vid kriser
  • Samverka med övriga organisationer som är berörda av händelsen
  • Genomföra regelbundna utbildningar och övningar

POSOM i Håbo kommun

POSOM-gruppens arbete samordnas av socialchefen. I gruppen ingår representanter från:

  • Socialförvaltningen
  • Barn- och utbildningsförvaltningen
  • Räddningstjänsten
  • Kyrkan
  • Polisen

POSOM-gruppen leds av socialchefen eller dennes ersättare. Utöver representanter för respektive organisation förfogar gruppen över den personal (med kunskap om hur människor reagerar i kris och som kan arbeta under stress) som utses vid den specifika händelsen.

Sidansvarig: Louise Lightowler

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster