Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Styrel - styrning av el vid elbrist

Om produktion och förbrukning av el inte är i balans kan elbrist uppstå. En drastisk åtgärd kan då vara att delar av elnätet måste kopplas bort för att minska förbrukningen. Tidigare drabbades alla verksamheter av en sådan åtgärd inklusive samhällsviktig verksamhet. För att undvika det infördes Styrel (styrning av el till prioriterade elanvändare) år 2011. Styrel är ett projekt som Energimyndigheten på uppdrag av regeringen införde år 2011 där statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner och elnätsföretag identifierade samhällsviktiga elanvändare, för att kunna styra el till dem.

Vad är Styrel?

Innan styrelsprojektet infördes år 2011 innebar en manuell frånkoppling av elen att delar av elnäten kunde kopplas ifrån utan hänsyn till vilka elanvändare som var samhällsviktiga. Styrel däremot är ett system för att på lokal och regional nivå kunna prioritera så att de elanvändare som är kritiska för samhället får el även i en elbristsituation.

Hur påverkar Styrel medborgarna?

Målet med Styrel är att de viktigaste funktionerna i samhället ska upprätthållas även vid en elbristsituation. Elanvändare som kan bli prioriterade är till exempel sjukvård, äldreomsorg, räddnings- och larmtjänst, vattenförsörjning och elektroniska kommunikationer. I praktiken betyder detta att säkerheten för medborgarna och samhällets funktionalitet kan upprätthållas även under en elbristsituation. När samhällsviktiga elanvändare prioriteras kan så kallade ”fripassagerare” också få el. Dessa fripassagerare är oprioriterade elanvändare som ligger på samma ellinje som en samhällsviktig elanvändare. Detta förklarar varför vissa hushåll kommer att ha el vid elbrist, men inte andra.

Vilken roll har Håbo kommun i Styrelprojektet?

Håbo kommun har identifierat samhällsviktiga elanvändare i kommunen med utgångspunkt från MSBs Vägledning för samhällsviktig verksamhet, MSB 2014. De samhällsviktiga elanvändarna har prioriterats utifrån Styrelsförordningens prioritetsklasser. Materialet skickas sedan till elnätsföretagen som identifierar på vilken elledning och inom vilket elområde den samhällsviktiga verksamheten finns. Underlaget skickas åter till kommunen som föreslår en rangordning av elledningarna och skickar in underlaget till länsstyrelsen.

Planeringen, inklusive elnätföretagens manuella frånkopplingsplaner ska vara genomförd senast den 16 november 2015.


Sidansvarig: Louise Lightowler

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster