Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Äiti Leena teki päätöksen

Hiljattain on ilmestynyt Håbon kunnan tuottama video, joka kertoo suomalaisäidin päättäväisyydestä opettaa lapsilleen suomen kieltä. Suomen kielen hallintoalueena meillä on velvollisuus tiedottaa suomen kielen tärkeydestä (joka on kansallinen vähemmistökieli) ja edistää sen käyttöä kunnassa.

Leena-äiti opetti lapsilleen suomea lannistumatta, herkeämättä. Hänen päättäväisyytensä loi lapsille rikkaamman elämän. Siitä tämä video kertoo. Ja suomen kielen opettamisen tärkeydestä meidän kannattaa tulevina aikoina keskustella enemmän eri suomalaisissa tapahtumissamme Håbon kunnassa, esimerkiksi neuvottelukunnan kokouksissa.

Video on kopioitu dvd-levyille, ja levyn saa omakseen ilmaiseksi, jos käy lainaamassa Håbon kirjastosta suomalaisen kirja- ja musiikkikassin lapsille.

Videota jaetaan piakkoin myös kunnassa sijaitsevien äitiysneuvoloiden kautta, ja suomenkielisen neuvottelukunnan jäsenet saavat kopion ilmaiseksi postissa kesän mittaan.

Lisää jakelukanavia videolle on tulossa.

Jos haluat keskustella siitä, miten parhaiten edistäisit lapsesi suomen kielen taitoa, ota yhteyttä:

Nina Manninen, suomenkielisen vähemmistötyön koordinoija

Puh. 0171-525 20

 

Mamma Leena fattade ett beslut

Nyligen har det utkommit en video som Håbo kommun har producerat. Den berättar om en finsk mammas beslutsamhet att lära sina barn finska. Som finsk förvaltningskommun har vi en skyldighet att informera om betydelsen av det finska språket (som är ett nationellt minoritetsspråk) och främja användningen av finska i kommunen.

Mamma Leena lärde sina barn finska, utan att ge upp. Hennes envetna arbete kring språket ledde till att hennes barn fick ett rikare liv. Det är detta som videon handlar om. Vi bör samtala mer i våra finska samlingar, ex. de finska samrådsmötena framöver, om betydelsen av att föra finska språket vidare.

Videon finns som dvd-kopia, och finskspråkiga föräldrar får ett exemplar utan extra kostnad, om man lånar en finsk bok- och musikpåse åt sitt barn på Håbo bibliotek.

Videon delas inom kort ut även via de barnavårdscentraler som finns i kommunen, och deltagarna i det finska samrådet får sig en kopia tillsänd under sommaren.

Fler distributionskanaler är på gång.

Om du vill samtala kring hur du kan stödja ditt barns finska, ta kontakt med:

Nina Manninen, finsk minoritetssamordnare

Tel. 0171-525 20

 

Sidansvarig: Kultur- och fritidsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster