Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@6d540771
org.mozilla.javascript.Undefined@6d540771
org.mozilla.javascript.Undefined@6d540771
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@6d540771
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Lastenhoitoavustus

Kunnallinen lastenhoitoavustus tarjoaa sinulle mahdollisuuden viettää enemmän aikaa lastesi kanssa, mutta myös paremmat mahdollisuudet yhdistää työelämä perhe-elämään.

Kunnallinen lastenhoitoavustus on verotonta tuloa, ja sitä maksetaan 3 000 kruunua lasta kohti kuukaudessa. Avustus maksetaan jälkikäteen kuukausittain. (Normaalisti avustuskuukautta seuraavan kuukauden 25. päivänä). Hakemuksen tulee olla saapunut kunnalle viimeistään kuukauden 15. päivä, jotta avustus voitaisiin maksaa seuraavan kuukauden aikana.

Avustusta voidaan maksaa aikaisintaan siltä kuukaudelta, joka seuraa kuukautta, jona lapsi on täyttänyt vuoden ja pisimmillään siltä kuukaudelta, joka edeltää kuukautta, jona lapsi täyttää kolme vuotta (yhteensä 23 kuukautta).  Avustus myönnetään huoltajan hakemalta jaksolta sillä edellytykseltä, että ehdot on täytetty muilta osin. Avustusta maksetaan täysiltä kalenterikuukausilta. Kannattaa myös pitää mielessä, että lyhyin haettava hoitoavustusjakso on kolme kuukautta.

Hakemukseen on oheistettava todistus Vakuutuskassalta. Lastenhoitoavustuksen myöntämiseksi on tärkeää lähettää oikea todistus Håbon kunnalle. Oheistettavan todistuksen nimi on Intyg om ersättning från Försäkringskassan – Underlag för kommunalt vårdnadsbidrag (Todistus vakuutuskassalta saatavasta korvauksesta – Perusteet kunnalliselle lastenhoitoavustukselle). Todistuksen voi tilata Vakuutuskassan asiakaspalvelusta, puh. 0771-524 524. Todistusta, jonka nimi on Sjukpenning/annan ersättning (Sairauspäiväraha/muu korvaus), ei hyväksytä päätöksen perusteeksi. Todistuksella vahvistetaan, että 250 päivän vanhempainraha sairauspäivärahan perusteena olevasta tulosta (SGI) on myönnetty lapselle.
Kenellä on oikeus kunnalliseen lastenhoitoavustukseen?

  • Lapsesi ei saa olla rekisteröityneenä julkisen rahoituksen esikoulutoimintaan (kunnallinen tai yksityinen esikoulutoiminta).
  • Lapsen tulee olla vähintään 1-vuotias ja korkeintaan 2-vuotias, ja hänen tulee olla väestökirjoilla kunnassa.
  • Sinun pitää olla väestökirjoilla samassa osoitteessa lapsen kanssa. Lastenhoitoavustus voidaan molemmilta huoltajilta tulleen ilmoituksen jälkeen jakaa maksettavaksi puoliksi molemmille huoltajille. (Vähintään toisen huoltajan tulee olla väestökirjoilla samassa osoitteessa lapsen kanssa)
  • Et voi saada lastenhoitoavustusta, jos lapsi on mukana osapäiväisesti esikoulutoiminnassa.

Milloin voin käyttää hyväkseni kunnallista lastenhoitoavustusta?

  • Ellet ole työelämässä ja olet kotona lastasi hoitamassa kokopäiväisesti (Sinulla on lain mukaan oikeus täysiaikaiseen vapaaseen ansiotyöstäsi).
  • Jos sekä sinä että avio-/avopuolisosi olette osapäivätöissä. Lapsi on tällöin koko ajan kotona sinun ja avio-/avopuolisosi hoidossa.
  • Jos lasten päivähoito järjestetään jollakin muulla tavalla. (Esim. yksityinen perhepäivähoitaja). Molemmat huoltajat voivat tällöin olla kokopäivätöissä.

Milloin minulla ei ole oikeutta kunnalliseen lastenhoitoavustukseen?
Sinulla ei ole lain mukaan oikeutta kunnallisen lastenhoitoavustukseen silloin kun sinä tai avio-/avopuolisosi (koskee vain yhdessä asuvia) saatte muita avustuksia, kuten vanhempainraha, työttömyyskorvaus, aktivointi-/kehitystuki, sairaus-/aktivointikorvaus yms. Tämä on voimassa myös silloin kun lapsesi tarvitsee kehittyäkseen erityistukea, ja hänelle on myönnetty erityinen sijoitus esikouluun koululain mukaisesti. Lue lisätietoja kunnallisesta lastenhoitoavustuksesta ja kunnallisten lastenhoitoavustusten käsittelyä koskevasta ohjesäännöstä (linkki alla).

Irtisanomis-/ilmoitusvelvollisuus
Jos sinulle on myönnetty kunnallinen lastenhoitoavustus tietyksi ajaksi, sinun on irtisanottava se, ellet jostakin syystä halua saada sitä tai ellei sinulla enää ole oikeutta saada avustusta koko myönnetylle ajanjaksolle.

Pidä mielessä, että sinun on viivytyksettä ilmoitettava kunnalle, elleivät lastenhoitoavustuksen saamiseksi ilmoitetut edellytykset enää ole voimassa tai mikäli muut muuttuneet olosuhteet vaikuttavat lastenhoitoavustuksen saamisen edellytyksiin. Jos kunnallista lastenhoitoavustusta on maksettu ajanjaksolta, jolloin edellytyksiä sen saamiseen ei ole ollut, avustusta saaneen huoltajan tulee välittömästi maksaa takaisin avustussumma kunnalle.

Sidansvarig: Risto Hurskainen

2015-05-05

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster