Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@6d540771
org.mozilla.javascript.Undefined@6d540771
org.mozilla.javascript.Undefined@6d540771
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@6d540771
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Paikan hakeminen ja irtisanominen

Seuraavat säännöt koskevat paikan hakua esikoulusta, vapaa-ajankodista tai muusta pedagogisesta toiminnasta.

Lapselle tulee tarjota paikkaa mahdollisimman lähellä lapsen kotia sijaitsevasta esikouluyksiköstä.

Kunnan tulee ottaa kohtuullisessa määrin huomioon huoltajien toivomukset paikasta tietyssä esikouluyksikössä.

Jättäessään hakemuksen kunnalliseen esikouluun, vapaa-ajankotiin tai muuhun pedagogiseen toimintaan huoltaja voi hakea paikkaa lapselle aikaisintaan kuusi kuukautta ennen päiväystä, jolloin paikka halutaan. Hakemus tehdään lomakkeella "Hakemus/uudelleensijoittaminen esikouluun, vapaa-ajankotiin tai pedagogiseen erityishoitoon", joka on kunnan verkkosivulla www.habo.se tai haettavissa kunnan vastaanotosta tai eri toiminnoista. Napsauta myös linkkiä "Asiaan liittyvät sivut ja asiakirjat" tämän sivun alalaidasta.

• Paikkaa vapaa-ajankodista haettaessa hakemukseen tulee liittää työ- ja opiskelutodistukset (Todistus ei saa olla kuukautta vanhempi). Yksityisyrittäjän tulee myös liittää mukaan rekisteröintitodistus.

• Opinnoista vaaditaan, että ne oikeuttavat opintotukeen ja käsittävät vähintään puolipäiväisen opiskelun, mikä vastaa 15:tä korkeakoulupistettä lukukautta kohti.

• Esikouluun tai pedagogiseen erityishoitoon haettaessa ei työ- eikä opiskelutodistuksia tarvitsee oheistaa. (Tämä sen vuoksi, että kaikilla on oikeus 15 tuntiin viikossa). Håbon kunta voi kuitenkin tarpeen vaatiessa hankkia nämä tiedot.

• Håbon kuntaan muutettaessa hakemukseen tulee oheistaa Håbon kunnassa sijaitsevan tulevan asunnon vuokra- tai ostosopimus, ellei väestökirjanpidon osoitetta jo ole muutettu ja perhe jo asu Håbon kunnassa.

Hakemus paikasta tai lisäajasta peruskoulussa, vapaa-ajankodissa tai pedagogisessa erityishoidossa perhetilanteen johdosta.

Lapsella voi olla oikeus pidennettyyn aikaan esikoulussa ja pedagogisessa erityishoidossa ja oikeus saada paikka vapaa-ajankodista, vaikka vanhemmat eivät olisikaan ansiotyössä tai opiskelisi. Tämä sen johdosta, että lapsi saattaa tarvita lisää hoitoa perheen elintilanteen johdosta. Hakemus tehdään lomakkeella ”Hakemus paikasta tai lisäajasta esikoulussa, vapaa-ajankodissa tai pedagogisessa erityishoidossa perhetilanteen johdosta”. Hakemuslomake on kunnan verkkosivulla www.habo.se tai sen voi hakea koulutoimistosta.

Hakemus jätetään koulutoimistoon päätöstä varten. Hakemukseen oheistetaan tarpeen vahvistavat asiakirjat. (Esimerkiksi  todistus osallistumisesta työmarkkinapoliittisiin toimenpiteisiin tai lääkärintodistus, joka vahvistaa vanhemmalla olevan toimintaesteen.

Hakemus paikasta tai lisätystä ajasta peruskoulussa, vapaa-ajankodissa tai pedagogisessa erityishoidossa lapsen ollessa erityistuen tarpeessa

Lapsella voi olla oikeus pidennettyyn aikaan esikoulussa ja pedagogisessa erityishoidossa vaikka vanhemmat eivät olisikaan ansiotyössä tai opiskelisi. Lapsella on myös oikeus esikouluun ennen 1 vuoden ikää, jos hänellä on hoitopaikan tarve sen vuoksi, että hän tarvitsee fyysisten, psyykkisten ja muiden syiden takia erityistä tukea. Esikoulun johtaja vastaa koululain mukaan lapsen tarpeiden havaitsemisesta ja niiden tyydyttämisestä.

Lapsella saattaa olla oikeus paikkaan vapaa-ajankodissa, vaikka vanhemmat eivät olisikaan ansiotöissä tai opiskelisi. Tämä sen vuoksi, että lapsella on hoitopaikan ja erityistuen tarve fyysisten, psyykkisten ja muiden syiden takia. Rehtori vastaa tarpeen selvittämisestä nopeasti ja yhteistyössä Elevhälsanin kanssa. Rehtori vastaa tarpeen tyydyttämisestä.

Hakemus tehdään lomakkeella ”Hakemus paikasta tai lisätystä ajasta peruskoulussa, vapaa-ajankodissa tai pedagogisessa erityishoidossa lapsen ollessa erityistuen tarpeessa”. Hakemuslomake on kunnan kotisivulla www.habo.se ja haettavissa esikoulusta.

Hakemus jätetään haluttuun esikouluun, vapaa-ajankotiin tai pedagogiseen erityishoitopaikkaan esikoulun johtajan tai rehtorin päätettäväksi. Hakemuksen oheistetaan tarpeen vahvistavat asiakirjat, ellei niitä ole jo aikaisemmin jätetty toimipaikkaan.

Jonotus paikkaan esikoulussa, vapaa-ajankodissa tai pedagogisessa erityishoidossa

Vahvistus jonopaikasta lähetetään rekisteröinnin jälkeen huoltajalle.

Tarjous paikasta

Kunnallisesta toiminnasta paikkaa hakenut huoltaja saa tarjouksen paikasta paikan vapautuessa.

Kunta on velvollinen koululain mukaisesti tarjoamaan hoitopaikkaa neljän kuukauden sisällä.

Paikat jaetaan kunkinhetkisen sijoituksen jonossa mukaisesti, jossa hakemuspäiväys ratkaisee sijoituksen. Etusijaa paikan saannin suhteen koskevat seuraavat säännöt ja priorisoinnit:

• Huoltajalla, joka hakee paikkaa esikoulussa, jossa toimintaa harjoitetaan osin suomea puhuvan henkilökunnan toimesta suomen kielellä, on etusija esikouluun, jonka henkilökunta puhuu suomea.

• Uudelleensijoitusjonossa oleva huoltaja.

• Sisaruksia koskeva etusija koskee samassa osoitteessa väestökirjoilla olevia lapsia, jos huoltajat hakevat paikkaa toiminnasta, johon yksi lapsista on jo saanut paikan.

Paikkatarjoukseen on ilmoitetun ajan sisällä lähettävä vastaus esikoulun johtajalle. Muussa tapauksessa paikka annetaan toiselle jonossa olevalle lapselle. Jos huoltaja ei ota vastaan tarjottua paikkaa, hän jää jonoon alkuperäisellä jonotuspäiväyksellään.

Tavoitteena on, että kaikki vuoden täyttäneet lapset, joilla on tarve päästä esikouluun, pedagogiseen erityishoitoon tai vapaa-ajankotiin, saisivat ensisijaisesti perheen itse toivoman paikan. Ellei huoltajien ensi- tai toissijaista valintaa voida toteuttaa, kunta sijoittaa lapsen mahdollisimman lähellä kotia sijaitsevaan esikouluun. Huoltajat voivat sen jälkeen asettua uudelleensijoitusjonoon

Uudelleensijoitusjono

Jos huoltaja hyväksyy paikan esikoulussa, mutta haluaa toista sijoituspaikkaa, hän voi ilmoittaa lapsensa Håbon kunnan uudelleensijoitusjonoon.

Hakemus tehdään hakemuslomakkeella ”Hakemus/uudelleen sijoittaminen esikouluun, vapaa-ajankotiin tai pedagogiseen erityishoitoon”.

Uusi jonotuspäiväys uudelleensijoitusjonossa annetaan uudelleensijoitushakemuksen saavuttua kunnalle. Samat priorisointisäännöt ovat voimassa kuin normaalissa jonossakin.

Paikan irtisanominen

Hoitopaikka sanotaan irti kirjallisesti lähettämällä irtisanomisilmoitus koulutoimistoon, joka lähettää vahvistuksen irtisanomisesta huoltajalle. Paikka pitää sanoa irti myös silloin kun lapsi siirtyy kunnallisesta toiminnasta yksityiseen ja päinvastoin.  

  • Irtisanomisaika on kaksi kuukautta siitä kun irtisanomisilmoitus on saapunut Håbon kunnalle.
  • Paikan irtisanominen kesä-elokuuksi ei vapauta maksuvastuusta, jos lapsi tulee uudelleen maksulliseen esikoulutoimintaan, pedagogiseen erityishoitoon tai vapaa-ajankotiin, ennen 1. lokakuuta samana vuonna.  Tämä on voimassa myös silloin kun lapsi sijoitetaan uudelleen kolmen kuukauden jakson sisällä.

Lomake on noudettavissa kohdasta "E-palvelut ja -lomakkeet" tai esikoulusta, vapaa-ajankodista, koulun toimistosta tai kunnan vastaanotosta.

Sidansvarig: Risto Hurskainen

2015-05-05

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster