Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Äidinkielenpalkinto suomen kielessä jaetaan useammalle

Koulun päättäjäisiä edeltävien viikkojen aikana jaetaan suomen äidinkielenpalkinto, äikkäporkkana, myös vapaakoulujen oppilaille Håbon kunnassa. Aikaisemmin palkinto on jaettu kunnallisten koulujen oppilaille.

Minusta on suomen vähemmistökoordinaattorina ja suomen opettajana hauskaa ja arvokasta toimia yhteistyössä vapaakoulujen kanssa. Yhdessä me voimme tukea entistä useamman ruotsinsuomalaisen oppilaan kielellistä kehitystä kunnassa, sanoo Hannele Holmberg.

Äidinkielen opintoihin suomen kielessä kannustava äikkäporkkana-palkinto jaetaan kolmannen kerran. Palkinnot ovat kirjoja. Nykyisin noin kolmisenkymmentä oppilasta opiskelee suomea äidinkielenä tai nykykielenä Håbon kouluissa.

Opetus vahvistaa kulttuuri-identiteettiä
Opetusta suomen kielessä kansallisena vähemmistökielenä järjestetään Håbon kunnassa katkeamattomana ketjuna aina esikoululuokasta lukioon saakka. Sillä, että oppilas saa oppia suomea, on suuri merkitys oppilaan identiteetille ja itsetunnolle.

Oppilaan kulttuuri-identiteetin vahvistamisen lisäksi opetuksella kansallisissa vähemmistökielissä on elvyttävä vaikutus kieleen – se on keino uhatun kielen elvyttämiseen. Vähemmistökielien elvyttäminen on tärkeää, koska ne ovat osa Ruotsin
kulttuuriperintöä.

Olen erittäin sitoutunut työskentelemään suomen kieleen liittyvien asioiden parissa. Pyrin erityisesti edistämään sitä, että Håbon kunta toimii esikuvana kieliin liittyvissä asioissa. Haluan kannustaa useampia valitsemaan suomen opiskelun ennen 6. luokalle siirtymistä tehtävän kielivalinnan puitteissa, sanoo Hannele.

Suomen kielen hallintoalue
Håbon kunta on vuodesta 2010 alkaen kuulunut suomen kielen hallintoalueeseen. Se merkitsee sitä, että suomen kielellä ja kulttuurilla on vahvistettu suoja kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä annetun lain nojalla. Kunnan on esimerkiksi voitava tarjota esikoulua ja vanhustenhuoltoa kokonaan tai olennaisilta osin suomen kielellä.

Nykyisin suomen kielen hallintoalueeseen kuuluu 66 kuntaa. Useimmissa näistä kunnista oppilaita kannustetaan opiskelemaan suomea äidinkielenpalkinnon avulla.

Yhteydenotto
Haluatko saada yhteyden Hannele Holmbergiin? Tavoitat hänet sähköpostitse hannele.holmberg@edu.habo.se

Finskt modersmålspris delas ut till fler

Veckorna innan skolavslutning delas finskt modersmålspris, äikkäporkkana, även
ut till eleverna på friskolor i Håbo. Tidigare har priset delats ut till elever på det
kommunala skolorna.

Som finsk minoritetssamordnare och finsklärare känns det roligt och värdefullt att vara en del i lagarbete med friskolorna. Tillsammans kan vi stötta ännu fler av kommunens sverigefinska elevers språkliga utveckling, säger Hannele Holmberg.

Det finska modersmålspriset äikkäporkkana delas ut för tredje gången. Pristagarna får böcker. Idag läser ett trettiotal elever finska som modersmål eller modernt språk på skolorna i Håbo.

Undervisning stärker kulturell identitet
I Håbo kommun ordnas undervisning i finska som nationellt minoritetsspråk i en obruten kedja från förskoleklass till gymnasium. Att få lära sig finska har stor betydelse för elevens identitet och självkänsla.

Förutom att stärka elevens kulturella identitet bidrar undervisning i nationella minoritetsspråk till språkrevitalisering – ett sätt att återuppliva ett hotat språk. Revitalisering av minoritetsspråken är viktigt eftersom de är en del av det svenska kulturarvet.

Jag har ett stort engagemang för frågor som berör det finska språket. Mitt fokus ligger på att arbeta för att Håbo kommun ska vara en förebild för språkrelaterade frågor. Jag vill uppmuntra fler att välja att läsa finska inom ramen för språkvalet som görs inför årskurs 6, säger Hannele.

Finsk förvaltningsområde
Håbo kommun ingår i förvaltningsområdet för finska sedan 2010. Det innebär att det finska språket och kulturen har ett förstärkt skydd enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Kommunen ska exempelvis, helt eller till en väsentlig del, kunna erbjuda förskola och äldreomsorg på finska.

I dag ingår 66 kommuner i det finska förvaltningsområdet. I ett flertal av dessa uppmuntras eleverna att studera finska med hjälp av modersmålspris.

Kontakt
Vill du komma i kontakt med Hannele? Du når henne på hannele.holmberg@edu.habo.se

Sidansvarig: Kultur- och fritidsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster