Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Vanhustenhuolto

Hoito- ja hoivalautakunta hyväksyi 3.2.2015 § 15 paikallisen arvokkuustakuun vanhustenhuollolle. Taustalla on uusi, sosiaalipalvelulakiin sisältyvä sääntö nimeltä Kansallinen arvoperusta (Nationell värdegrund). Sääntö määrää: "Sosiaalipalvelun alaisen vanhusten hoivan tulee tähdätä vanhusten arvokkaan elämän mahdollistamiseen ja heidän hyvinvoinnin luomiseen".

Tämä sisältää sekä yksilöille suunnattuja että yleisiä tukitoimia, esimerkiksi avoimia päiväkeskuksia ja tapaamispaikkoja kohderyhmälle 65 vuotta ja sitä vanhemmille.

Vanhusten näkökulmaa ja toivomuksia on vaalittava

Paikallisen arvokkuustakuun lähtöpohjana tulee olla yleispätevä näkemys arvokkaan elämän ja hyvinvoinnin suhteen. Suhtautumistavan on oltava se, että henkilökunta palvelee vanhuksia. Vanhusten on aina oltava keskimmäisenä, omistaen valtuuden ja hallinnan elintapaansa nähden.

Kansallisen arvoperustan keskeisimmät käsitteet, jotka sisältyvät Håbon paikalliseen arvokkuustakuuseen, ovat:

Arvokas elämä

  • yksityiselämä ja fyysinen loukkaamattomuus
  • itsemäärääminen
  • yksilöllinen sopeuttaminen ja osallistuminen
  • hyvälaatuiset tukitoimet
  • hyvä kohtelu

Hyvinvointi

  • turvallisuus
  • mielekkyys

Sidansvarig: Kultur- och fritidsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster