Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@2b6585b7
org.mozilla.javascript.Undefined@2b6585b7
org.mozilla.javascript.Undefined@2b6585b7
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@2b6585b7
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Omsorg och hjälp

Här hittar du alla blanketter som gäller för omsorg och hjälp. Flera av blanketterna är digitalt ifyllbara. Några har också en e-tjänstfunktion vilket innebär att du kan göra din ansökan direkt på webben.

Från den 1 januari 2017 hör överförmyndarverksamheten till den länsgemensamma överförmyndarverksamheten som har sitt kontor i Uppsala.
Klicka här för att komma till Uppsalas webbplats där all information och blanketter finns.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Blankett

E-tjänst

Anmälan om oro för barn eller vuxna                                             

Pdf-blankettPDF


Autogiroanmälan                                                                

Pdf-blankettPDF


Besvärshänvisning, överklagan av beslut

Pdf-blankettPDF


Närvarorapportering, SFI/SAS

Pdf-blankettPDF


Utredning av faderskap, sambo-protokoll

Pdf-blankettPDF


 

Anmälan enligt Lex Sarah

Blankett

E-tjänst

Rapport om missförhållande                                                               

Pdf-blankettPDFAnsökan om bidrag och stöd

Blankett

E-tjänst

Bostadsanpassningsbidrag                                                                  

Pdf-blankettPDF

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreningsbidrag hos socialtjänsten          

Pdf-blankettPDF


Försörjningsstöd

Pdf-blankettPDF

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Social samfond, digitalt ifyllbar 

Pdf-blankettPDF


Social samfond, med skrivrader

Pdf-blankettPDF


Ansökan om färdtjänst och riksfärdtjänst

Blankett

E-tjänst

Färdtjänst                                                                                            

Pdf-blankettPDF

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riksfärdtjänst

Pdf-blankettPDF

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Bostad

Blankett

E-tjänst

Ansökan om förtur till bostadskö till Plommonvägen 8 och 10  

Pdf-blankettPDF


Ansökan om lägenhet till Plommonvägen 8 och 10

Pdf-blankettPDF


Intyg för bostadsanpassning av stödhandtag och trösklar 

Pdf-blankettPDF


Intyg för installation av spisvakt och timer

Pdf-blankettPDFIntresseanmälan

Blankett

E-tjänst

Bli kontaktperson                                                                                   

Pdf- blankettPDF


Bli kontaktfamilj  

Pdf-blankettPDF


Bli jourhem

Pdf-blankettPDF


Bli familjehem

Pdf-blankettPDFLOV - Lagen om valfrihet

Blankett

E-tjänst

Ansökan om val av utförare i hemtjänsten                                         

Pdf-blankettPDF


Bli utförare i hemtjänsten

Webbsida


Hakemus yksityisestä kotipalvelutoimijasta

Pdf-blankettPDFSoL och LSS

Blankett

E-tjänst

Ansökan om bistånd enligt SoL                                                          

Pdf-blankettPDF

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avustushakemus SoL

Pdf-blankettPDF


Ansökan om insatser enligt LSS

Pdf-blankettPDF

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hakemus LSS:n mukaisista toimista

Pdf-blankettPDF


 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Blankett

E-tjänst

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad, digitalt ifyllbar

Pdf-blankettPDF


Enbart läkarintyg till parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Pdf-blankettPDF


 

Äldreomsorg

Blankett

E-tjänst

Beställning av service utan behovsprövning

Pdf-blankettPDF


Få uppsökande verksamhet, för dig som är 75 år och äldre          

Pdf-blankettPDF


Inkomstförfrågan för beräkning av äldreomsorgsavgift

Pdf-blankettPDF

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Intyg arbetsterapeut

Pdf-blankettPDF


Ilman tarveharkintaa saatavan palvelun tilaaminen

Pdf-blankettPDF


Kontakta Fixar-Robban


E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tulokysely

Pdf-blankettPDF


 

Sidansvarig: Kommunstyrelsen

2017-08-17

E-Tjänster och blanketter

Klicka för support
Stäng supportfönster