Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Taxor och avgifter

Vissa av kommunens verksamheter finansieras till viss del genom taxor och avgifter. Här nedan kan du läsa mer om de avgifter och taxor som Håbo kommun har.

Allmänna handlingar

Dokument

Avgifter för kopia med mera av allmänna handlingar                               

Pdf, 56 KbPDF


Bygga, bo och miljö

Dokument

Avfallstaxa

Pdf, 172 kBPDF

Avgift för handläggning av grävtillstånd och trafikanordningsplaner samt vite vid överträdelser

Pdf 52 kBPDF

Myndighetstaxa Räddningstjänsten

Pdf, 117 KbPDF

Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa

PdfPDF

Sotningstaxa

Pdf 89 KbPDF

Taxa för brandskyddskontroll

Pdf, 110 KbPDF

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdena

Pdf, 188kBPDF

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Pdf, 368 KbPDF

Taxa för tillståndshantering enligt lag om brandfarliga och explosiva varor, Räddningstjänsten

Pdf, 315 KbPDF

VA-taxa (vatten och avlopp) 2019

PdfPDF


Omsorg och hjälp

Dokument

Avgifter, bilaga till Riktlinjer för serveringstillstånd                          

Pdf, 28 KbPDF

Avgiftshantering inom äldre- och handikappomsorg

Pdf, 101 KbPDF

Borgerlig vigsel

Länköppnas i nytt fönster


Uppleva och göra

Dokument

Taxor och avgifter för kultur- och fritidsförvaltningens lokaler och simhall

PdfPDF

Taxor och avgifter vid Håbo bibliotek

PdfPDF


Utbildning och barnomsorg

Dokument

Avgift musikskolan                                                                            

Pdf, 30 KbPDF

Maxtaxa barnomsorg

Länköppnas i nytt fönster

Sidansvarig: Sara Widströmer

2019-12-03

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster