Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Ersättning för elever i gymnasieskolan

Håbo kommun har ett samverkansavtal med kommunerna i Stockholms län och gemensam prislista som gäller inom samverkansområdet.

Mätdatum

Håbo kommun betalar ersättning för hela månaden till den skola där eleven var inskriven och närvarande den 10:e i månaden förutsatt att eleven är folkbokförd i Håbo kommun detta datum. Samma avstämningsdatum gäller för elever som flyttar till Håbo kommun under terminen. Undantag är september då mätdatum är den 15 september.

Vid byten vid läsårsstart betalar Håbo kommun ersättning för juli och augusti till den skola där eleven går den 31 augusti. Byter eleven skola innan dess betalas ersättningen till den nya skolan efter fakturering.

Håbo tillämpar samma mätdatum för kommuner utanför samverkansområdet för att inte problem ska uppstå om elever byter utbildning eller hemkommun

Utbetalning av ersättning till fristående skolor

Ersättning för elever folkbokförda i Håbo kommun betalas ut till fristående skolor både inom och utanför Stockholms län genom samverkansområdets gemensamma elevdatabas UEDB. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Prislistan inom samverkansområdet gäller om inget annat är avtalat.  Håbo kommun accepterar inga fakturor från fristående skolor

Utbetalning av ersättning till kommunala skolor

Ersättning till kommuner utanför Stockholms län betalas i första hand genom UEDB. Det innebär direkta utbetalningar varje månad till överenskommet konto istället för faktura. 

Skolkommunen skickar utbildning och startdatum samt pris och konto till Håbo. Håbo lägger in elevens uppgifter och konto för utbetalning i UEDB.

Skolkommunen behöver begära inloggning till UEDB från Storsthlm för att kunna få rapporter på vilken/vilka elever som är registrerade och även få fram utbetalningsrapporter.

Om eleven byter eller slutar måste det omedelbart anmälas till Håbo för att utbetalningen ska hinna stoppas.

UEDB hos kommunförbundet Storsthlm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta supporten: uedb-support@storsthlm.se

Fakturaadress för fakturor avseende gymnasieutbildning (endast kommuner och regioner)

Vår fakturaadress är:
Håbo kommun
FE 7831
831 90 Östersund

Ange ref HK50206 i fakturan (ej i adressen)


Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster