Fristående verksamheter

Godkännande att bedriva en fristående förskola, utöka platser samt ägar och ledningsprövning

Godkännande att bedriva en pedagogisk omsorg, utöka platser samt rätt till bidrag

Tillsyn av fristående förskola och pedagogisk omsorg

Grundbelopp till fristående verksamheter

Tilläggsbelopp för barn på fristående verksamheter med extraordinära stödbehov