Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Godkännande att bedriva fristående verksamhet

Barn- och utbildningsnämnden i Håbo kommun beslutar om fristående förskolor, fritidshem som inte ligger i anslutning till en skola eller pedagogisk omsorg får starta i kommunen.

Vem kan driva en fristående förskola?

Ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, en förening, en stiftelse eller en enskild individ kan vara huvudman för en fristående förskola eller pedagogisk omsorg.

Om en verksamhet byter huvudman måste huvudmannen göra en ny ansökan till Håbo kommun.

Fristående fritidshem som inte är kopplade till en fristående skola behöver också ansöka om godkännande.

Hur ansöker man?

Fristående förskolor ska ansöker om godkännande på angiven blankett. Pedagogisk omsorg ansöker om rätt till bidrag. Till ansökningarna ska bifogas en budgetkalkyl. På blanketterna finns information om vilka övriga dokument som måste bifogas ansökan.

Observera att huvudmanenn även kan behöva ansöka om bygglov för att bygga en ny förskola eller använda ett befintligt hus för ett nytt syfte.  Huvudmannen behöver också anmäla verksamheten till bygg- och miljönämnden för tillsyn enligt miljöbalken.

Vad händer med ansökan?

När ansökan är komplett utreder förvaltningen om verksamheten uppfyller skollagens krav. Förvaltningen lägger ett förslag till beslut till barn - och utbildningsnämnden som fattar det slutgiltiga beslutet.

Nämndens beslut går att överklaga.

När kan verksamheten starta?

Verksamheten kan starta när den har godkänts. Tänk på att ansöka i god tid då handläggningsprocessen kan ta lång tid.

Finns det behov av fler platser?

Om huvudmannen vill utöka verksamheten och ta emot fler barn än tidigare behöver huvudmannen skicka in en ny ansökan till Håbo kommun.

Förändringar i styrelsen?

Om personerna som sitter i  ägar- och ledningskretsen byts ut ska det anmälas till Håbo kommun. En anmälan ska göras senast en månad efter förändringen.Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Näringsliv och arbete

Klicka för support
Stäng supportfönster