Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Grundbelopp till förskola och pedagogisk omsorg

Bidrag som fristående verksamheter får för varje barn fastställs  av ansvarig nämnd inför varje nytt år.

Vad är grundbelopp?

Grundbelopp är den ersättning som bekostar varje barns omsorg. Bidraget betalas av barnets hemkommun.

Bidraget baseras på de medel som kommunen budgeterat för de kommunala verksamheterna. Bidraget sammanställs i en prislista som nämnden fastställer inför varje nytt budgetår.

Bidragsbeloppet avser ersättning för omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt material och utrustning, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader för fristående förskolor och annan pedagogisk omsorg.

En fristående verksamhet kan även ansöka om kostnaden för stödåtgärder för barn med omfattande behov av extraordinära stödåtgärder.

Ansökan om tilläggsbelopp görs separat via blankett.

Vem får grundbelopp från Håbo kommun?

En fristående förskola måste godkännas av kommunen där den ligger för att få rätt till bidrag. Håbo kommun godkänner fristående verksamheter som ligger i inom Håbos kommungräns.

Huvudmän som tagit emot barn som är folkbokförda i Håbo behöver anmäla detta till Håbo kommun för att få grundbeloppet utbetalat.

Anmälan om grundbelopp- Fristående verksamhet som har barn/elever folkbokförda i Håbo kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Näringsliv och arbete

Klicka för support
Stäng supportfönster