Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Grundbelopp till grundskolor och fritidshem

Bidrag som fristående verksamheter får för varje barn fastställs  av ansvarig nämnd inför varje nytt år.

Vad är grundbeloppet?

Grundbelopp är den ersättning som bekostar varje barns utbildning. Bidraget betalas av elevens hemkommun.

Bidraget baseras på de medel som kommunen budgeterat för de kommunala grundskolorna. Bidraget sammanställs i en prislista som nämnden fastställer inför varje nytt budgetår.

Bidragsbeloppet avser ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader.

En fristående verksamhet kan även ansöka om tilläggsbelopp för modersmålsundervisning, för tillhandahållande av lovskola samt för kostnaden för stödåtgärder för barn eller elever med omfattande behov av extraordinära stödåtgärder.

Ansökan om tilläggsbelopp görs separat via blankett.

Vem får grundbelopp från Håbo kommun?

En fristående skola som är godkänd av skolinspektionen har automatiskt rätt till bidrag.

För att få bidraget utbetalat behöver huvudmannen anmäla till Håbo kommun att man har tagit emot elever som är folkbokförda i kommunen.


Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Näringsliv och arbete

Klicka för support
Stäng supportfönster