Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Tilläggsbelopp

Ett barn eller en elev kan i vissa fall ha rätt till extraordinära stödåtgärder. Om barnet eller eleven går i en fristående verksamhet , kan den verksamheten ansöka om ett tilläggsbelopp från kommunen där barnet är folkbokfört.

Fristående verksamheter kan ansöka om tilläggsbelopp för stödinsatser för ett enskilt barn eller en enskild elev. Tilläggsbeloppet ska täcka kostnaderna för extraordinära stödåtgärder som är direkt kopplat elevens särskilda behov och förutsättningar för att fullgöra sin skolgång. Barnet eller eleven måste vara folkbokfört i Håbo kommun för att verksamhet ska kunna beviljas ett tilläggsbelopp.

Vilka verksamheter kan ansöka om tilläggsbelopp?

I Håbo kommun kan alla fristående verksamhetsformer ansöka om tilläggsbelopp.

Håbo kommun har en strikt tolkning av reglerna om tilläggsbelopp, offentliga huvudmän kan inte att ansöka om tilläggsbelopp.

Kontakta barn- och utbildningskontoret för frågor och information om interkommunal ersättning.

Fristående verksamheter kan skicka in ansökan om tilläggsbelopp när som helst under året.

En fristående grundskola kan även ansöka om tilläggsbelopp för modersmålsundervisning och  för tillhandahållande av lovskola. Dessa ansökningar görs på separata blanketter.

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Näringsliv och arbete

Klicka för support
Stäng supportfönster