Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Grundbelopp till förskola och pedagogisk omsorg

Bidrag som fristående verksamheter får för varje barn fastställs  av ansvarig nämnd inför varje nytt år.

Vad är grundbelopp?

Grundbelopp är den ersättning som bekostar varje barns omsorg. Bidraget betalas av barnets hemkommun.

Bidraget baseras på de medel som kommunen budgeterat för de kommunala verksamheterna. Bidraget sammanställs i en prislista som nämnden fastställer inför varje nytt budgetår.

Bidragsbeloppet avser ersättning för omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt material och utrustning, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader för fristående förskolor och annan pedagogisk omsorg.

Vem får grundbelopp från Håbo kommun?

En fristående förskola måste godkännas av kommunen där den ligger för att få rätt till bidrag. Håbo kommun godkänner fristående verksamheter som ligger i inom Håbos kommungräns.

Huvudmän som tagit emot barn som är folkbokförda i Håbo behöver anmäla detta till Håbo kommun för att få grundbeloppet utbetalat.

Anmälan om grundbelopp- Fristående verksamhet som har barn/elever folkbokförda i Håbo kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tilläggsbelopp

En fristående verksamhet kan även ansöka om kostnaden för stödåtgärder för barn med omfattande behov av extraordinära stödåtgärder.


Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster