Kommunala och fristående gymnasieskolor

Grundbelopp till fristående och kommunala verksamheter

Ersättning vid förlängd studietid i gymnasieskolan

Reseersättning till gymnasieelever Öppnas i nytt fönster.

Anmälan om avbrott till det kommunala aktivitetsansvaret

Fristående gymnasieskolor

Tilläggsbelopp för elever på fristående skolor i behov av extraordinära stödåtgärder