Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Stenhuset Leaderprojekt

Under två år har Håbo kommun drivit ett projekt för att utveckla besöksnäringen och lokalsamhället på Skohalvön i Stenhuset, den äldre byggnad som ligger framför Skokloster Slott.

I april 2018 godkändes ansökan om medel för ett Leaderprojekt i Stenhuset i Skokloster. Tillsammans med Skoklosters Slott och Coompanion ville man skapa en ny mötesplats för Skohalvön samt en organisation kring besöksmålet Skokloster. Projektet "Stenhuset – Skohalvöns mötesplats för föreningsliv, kultur och turism" har nu avslutats efter två år.

Leader är en form av samverkan med lokal förankring som används för att stimulera utveckling i landsbygder i hela EU. Stenhusprojektet samlar både lokalbefolkning, föreningar, lokala företag och de offentliga aktörer som finns på platsen. Både staten, kyrkan och kommunen finns i projektets styrgrupp.

Projektets syfte:
1. Skapa en organisation för aktörer i och runt besöksmålet Skokloster
2. Skapa en mötesplats för boende på halvön och lokala föreningar
3. Skapa ytterligare aktiviteter inom besöksmålet/upplevelseområdet Skokloster.

Projektets mål:
Övergripande mål är att skapa en livskraftig organisation för aktörerna på besöksmålet Skokloster och öppna upp Stenhuset för boende och besökare i Skokloster med ett besöksnäringsinriktat program som arbetas fram i samverkan mellan offentliga aktörer, privata aktörer och civilsamhällesaktörer. Genom denna gemensamma insats kan vi hitta grunderna för en livskraftig samverkansorganisation för Skohalvöns utveckling och attraktionskraft.

Vill du veta mer eller själv delta med i arbetet kring Stenhuset, kontakta projektledare Jörgen Allstedt på 070-812 29 80 eller jorgen.allstedt@habo.se.

Här kommer du till Stenhusets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster