Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Teknisk handbok

Håbo kommuns tekniska handbok innehåller krav och anvisningar som gäller för projektering och utförande inom allmänna gator, parker, vatten- och avloppsanläggningar, avfallshantering, trafik och belysning i Håbo kommun. Teknisk handbok fungerar som komplement till lagar, förordningar, standarder, föreskrifter samt andra branschgemensamma tekniska anvisningar.

Den tekniska handboken vänder sig till exploatörer och entreprenörer och ligger till grund för utredning, projektering, upphandling och genomförande. All slags projektering som utförs av Håbo kommun eller på uppdrag av Håbo kommun ska följa specifikationer från Teknisk handbok samt branschgemensamma tekniska anvisningar.

Kraven i handboken betraktas som grundläggande och ytterligare krav kan tillkomma i objektspecifika beskrivningar. Vid motstridiga uppgifter mellan Teknisk handbok och planer, program, policys med mera diskuteras dessa med berörd avdelning inom Håbo kommun.

Alla områden och dokument till respektive område hittar du nedan. Teknisk handbok för respektive område finns också under relaterad information.

Områden för Teknisk handbok

Långsiktig hållbarhet och kommunens vision

All verksamhet i Håbo kommun ska ta sin utgångspunkt i en långsiktigt hållbar ut­veckling och kommunens vision, Vårt Håbo 2030, vilket ska synas i utredning, projektering, upphandling och genomförande.

En av inriktningarna i Håbo kommuns vision är att i hållbara Håbo finns det goda livet. Visionen hanterar de tre dimensionerna ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Inriktningen är kommunens lokala svar på de globala hållbarhetsmålen. Genom att jobba ekonomiskt långsiktigt och kvalitetssäkra arbetet med naturens bästa som mål uppnår Håbo kommun en hållbar samhällsutveckling och bidrar till de lokala, nationella och globala mål som finns.

Vi ska vara Hållbara Håbo och sträva mot jämlikhet och delaktighet. Vi tar vårt långsiktiga ansvar för natur och klimat och är energieffektiva och fossilbränslefria.

Uppdateringsrutiner och giltighet

Tekniska handboken uppdateras en gång per år, under januari månad.

Den version av handboken som gäller för en entreprenad, ett moment eller motsvarande är den version som gällde vid det datum då kommunen godkände handlingarna eller den dokumenterade lösningen. Detta gäller om inget annat har överenskommits med Håbo kommun.

Frågor, synpunkter eller förbättringsförslag

Har du frågor om eller synpunkter på innehållet i Tekniska handboken?
Välkommen att höra av dig till ansvariga tjänstepersoner

Har du förbättringsförslag på upplägget av den Tekniska handboken?
Kontakta gärna Susanne Öqvist.

​Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Näringsliv och arbete

Klicka för support
Stäng supportfönster