Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Teknisk handbok

Allmänt

Håbo kommun har utarbetat en teknisk handbok i syfte att framkalla en mer enhetlig hantering av kommunens tekniska verksamheter. Handboken innehåller de tekniska krav och anvisningar som gäller för projektering och utförande inom allmänna gator, parker, vatten- och avloppsanläggningar, avfallshantering, trafik, belysning, kartering och konstbyggnader i Håbo kommun. Teknisk handbok fungerar som komplement till lagar, förordningar, standarder, föreskrifter samt andra branschgemensamma tekniska anvisningar.

Den tekniska handboken vänder sig till exploatörer och entreprenörer och ligger till grund för utredning, projektering, upphandling och genomförande. All slags projektering som utförs av Håbo kommun eller på uppdrag av Håbo kommun ska följa specifikationer från Teknisk handbok samt branschgemensamma tekniska anvisningar. Kraven i handboken betraktas som grundläggande och ytterligare krav kan tillkomma i objektspecifika beskrivningar. Vid motstridiga uppgifter mellan Teknisk handbok och planer, program, policys mm diskuteras dessa med berörd avdelning inom Håbo kommun.

Till vänster i menyn under "Företag, rådgivning och stöd" och  "Teknisk handbok" finns respektive avsnitt.

Ladda ner hela Teknisk handbok som PDF >>

Revidering

Den Tekniska handboken uppdateras kontinuerligt. Aktuell version gäller från och med 2015-08-07. 

Har du frågor om eller synpunkter på innehållet i Tekniska handboken är du välkommen att höra av dig till ansvarig tjänsteman. Kontaktuppgifter finns att hämta nedan eller till höger under "Kontaktpersoner". 
​Sidansvarig:

2017-06-07

Näringsliv och arbete

Klicka för support
Stäng supportfönster