Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Tillsammans mot 4,0 - för ett bättre företagsklimat

Näringslivsprojektet ”Tillsammans mot 4,0” genomfördes för att Håbo kommun under flera år har tappat placeringar i Svenskt Näringslivs ranking. Rankingen genomförs årligen och berättar hur lokala företagare upplever att det är att driva företag i Håbo. Genom det här arbetet som genomfördes under 2017-2018 gick företag, kommunens tjänstemannaorganisation och politiker gemensamt tag i frågan för att få till stånd en förändring. Endast runt tjugo kommuner får det genomsnittliga betyget 4,0 i Svenskt Näringslivs enkätundersökning och det vill Håbo kommun nå.

De första dialogmötena ägde rum på Aronsborg Konferens i oktober 2017 med tema Infrastruktur och kommunikation. Därefter diskuterades temat Dialog och samverkan och till sist Leva, bo, fritid. Vid dessa tillfällen diskuterade och tydliggjorde man vad rankingen betyder: vari ligger missnöjet och de låga betygen. Nästa steg var att diskutera hur man gemensamt kan lösa de utmaningar som kommit upp på de första mötena. Detta steg togs i slutet av november med dialogmöten för de tre grupperna. Det tredje och avslutande steget i serien av dialogmöten togs i mitten av januari då konkreta åtgärder diskuterades och prioriterades.

Målet med projektet var att komma fram till en handlingsplan med konkreta åtgärder som ska leda till verklig förändring. Den kommunala organisationen och de lokala företagarna har funnits representerade i både process och dialoggrupper, och i och med det här arbetet hittade men konsensus för att verkligen få till stånd en förändring. I maj 2018 tog kommunstyrelsen beslut om den åtgärdsplan som arbetats fram under dialogmötena och arbetet med åtgärder påbörjades.

Under våren 2022 följdes handlingsplanen upp och under en workshop valde företagare, tjänstemän och politiker tillsammans ut tio punkter att lägga fokus på i det fortsatta arbetet. En uppdaterad version av handlingsplanen håller på att tas fram och kommer att följas upp i Tillväxtrådet.

Tillsammans mot 4,0 åtgärdsplan 2018 Pdf, 2.6 MB.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster