Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Åtgärder i Draget resultat av samverkan med företag

Företag i verksamhetsområdet Draget hörde av sig till kommunen med idéer på förbättringar för trafik- och utomhusmiljön. Som resultat har trafiksäkerheten förbättrats avsevärt med bland annat nya gångpassager över Dragrännan.

För drygt ett år sedan kontaktade företagare i Draget kommunens näringslivsenhet för att diskutera utomhusmiljön i området. Man upplevde bland annat problem med buskörning på Dragrännan, stora lastbilar som blockerade sikt och försvårade tillgängligheten, samt svårigheter att korsa Dragrännan för gående. Företagen i området bjöds in till ett möte där frågorna diskuterades och kommunen tog då med sig ett antal frågor för hantering inom förvaltningen.

Numera finns två markerade gångpassager med trafiksänkande egenskaper över Dragrännan. Ett parkeringsförbud är infört på Spjutvägen och döda träd har sågats ner och tagits bort. En ny lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning till 30 km/h har beslutats för hela området och skyltar kommer bytas ut inom kort. Boel Mannström, ekonomichef på Polymore AB som funnits i Draget sedan år 2000 har deltagit i samtalen och är nöjd med att de har gett resultat.

Jag ser mycket positivt på att vi fått igång ett bra forum för att kunna utveckla Dragets industriområde både för dess företag och besökare. Förhoppningsvis kan vi få till både miljö och funktion som kan bidra till ett lyft för hela området.

Näringslivsenheten har en kontinuerlig kontakt med lokala företag och kan skapa samverkansgrupper när det uppstår frågor som behöver hanteras av kommunen.

Det här är ett bra exempel på hur kommunen kan svara upp mot näringslivets behov, säger Jenny Lindberg, näringslivschef. I det här fallet hade företagen funderingar på vad som kunde göras för att förbättra närområdet och kommunen hade möjlighet att göra små åtgärder som gör skillnad.

Läs mer om näringslivsenheten

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster