Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Dialog, uppföljning och anbudsskola när upphandling är på agendan

Bilden visar resultat i Svenskt Näringslivs enkätundersökning 2021 som genomförs årligen hos svenska företag för att uppmärksamma villkor för och upplevelser av företagande i landet.

Upphandling - en gemensam sak? var temat när företag, politiker och tjänstemän möttes digitalt på Träffpunkt Näringsliv i fredags. 25 personer deltog och snabbt kunde man konstatera att dialog och uppföljning var två återkommande punkter, som hejades på från alla håll i viljan att nå ett gott företagsklimat i kommunen. Idén om en anbudsskola uppskattades av flera.

Dagens föredragshållare, Anna-Lena Holmström från Svenskt Näringsliv pratade en hel del statistik kring upphandlingar, men kom också med många bra tips för framgångsrik, enkel och effektiv upphandling såsom att arrangera anbudsskola, och att skapa enkla förutsättningar för företagen med ett enkelt språk och dialog.

Skriv lättförståeligt. Vågar man skippa det byråkratiska vinner man mycket, säger Anna-Lena Holmström angående de första dokumenten som brukar krävas in vid en upphandling.

Totalt görs det i Sverige 13 000 kommunala upphandlingar per dag, för totalt 500 miljarder kronor och av dessa är det 40 procent med 0-2 anbud och 13% som avbryts. Det finns mycket stor besparingspotential för både kommun och företagare i landet i stort, men också i Håbo kommun.

Men det är inte helt enkelt att lämna anbud vid kommunala upphandlingar och främsta anledningen till att man låter bli är bland annat att administrationen är för omfattande, att upphandlingen har för stort fokus på låga priser och att man bedömer att chansen att vinna upphandlingen är alltför liten. Där tipsar Anna-Lena Holmström om att begränsa dokumenthanteringen. Genom att inte kräva in alla intyg i startskedet kan fler lockas att delta i en upphandling.

På plats var också Mikael Mortensen, tf ekonomichef och upphandlingschef, som berättade att kommunen är i färd med att rekrytera ytterligare en upphandlare, och på god väg att förbättra arbetet med upphandlingar.

Vi ska verka för att fler små och medelstora företag deltar i våra upphandlingar, sa Mikael Mortensen och kommenterade också att han tyckte att det lät spännande och lärorikt med anbudsskola.

Just anbudsskola blev något som framförallt Susanne Hellstrand, ordförande i Håbo Qvinnors Företagsnät, fastnade för.

Jag fick en idé. Jag efterlyser två anbudsskolor: en för enmansföretagare och en för större företag. Vi småföretagare har svårt att hänga med när man pratar för stort.

Dagens ämne engagerade många och Håbos projekt- och exploateringschef Ulla Lindroth Andersson bekräftade vikten av att följa upp avtal och utfört arbete efter avslutad upphandling.

Det är viktigt att vi följer upp de avtal som ingås vid vunnen upphandling. Vi behöver ha en dialog med entreprenören och ha koll, och Ulla tillade också att Håbo kommun har skickliga upphandlare.

Efter en och en halvtimmes föredrag, samtal och viktiga inlägg fanns det en uppenbar enighet kring nödvändigheten av dialog, och att förenkla för varandra i upphandlingsprocessen.

Tiden ligger för oss, det finns inga stängda dörrar, avslutade Mikael Mortensen.

Mötet visade tydligt att upphandling är en gemensam sak, där alla parter helt enkelt får hjälpas åt, med dialog, uppföljning och kanske till och med en anbudsskola för företagare.


Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster