Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Fortsatt arbete med handlingsplanen Tillsammans mot 4,0

Under det senaste Tillväxtrådet gick man igenom handlingsplanen ”Tillsammans mot 4,0” för att stämma av hur långt man har kommit i det gemensamma arbetet att förbättra företagsklimatet i Håbo. Ett enigt råd beslutade att ämnet ska följas upp på nästa Träffpunkt Näringsliv den 22 april då fler kan vara med i diskussionerna.

Det är snart fyra år sedan som kommunstyrelsen uppdrog åt förvaltningen att genomföra handlingsplanen ”Tillsammans mot 4,0” som arbetats fram gemensamt av företagare, politiker och tjänstemän i Håbo. Under det senaste tillväxtrådet gick man igenom planens alla avsnitt för att stämma av hur långt man har kommit.

Inom många områden har man kommit långt medan andra fortfarande behöver åtgärdas men genomgången visade framför allt på behovet av en revidering och prioritering av innehållet. En av punkterna som var aktuell när planen togs fram var till exempel behovet av en bättre dialog och fler mötesplatser där företag kunde möta representanter för kommunen. På det här området har mycket hänt sedan dess. Både Näringslivsenheten, andra enheter inom kommunen och företagarföreningarna arrangerar numera olika typer av forum där man kan mötas och prata om aktuella frågor. Företagsbesöken ger också möjlighet till nära dialog och frågor som tas upp under företagsbesöken rapporteras till kommunstyrelsen så att politiken får kännedom om aktuella näringslivsfrågor.

Samhällsbyggnadschef Mats Eriksson samordnar arbetet med handlingsplanen och är också den som ansvarar för de områden som de flesta punkter berör: byggnationer, detalj- och översiktsplanering, verksamhetsmark och infrastruktur. Sedan handlingsplanen togs fram har många detaljplaner vunnit laga kraft och många byggen kommit igång, till exempel i Tvåhusområdet, Resecentrum, Logistik Bålsta och Björkvallen. Med den nya samhällsbyggnadsförvaltningen kommer också nya, mer effektiva och rättssäkra arbetssätt som efterfrågats.

En annan viktig fråga i handlingsplanen handlar om upplevelsen av ett gott näringslivsklimat. Företagen själva menar att vi faktiskt har kommit en bit på vägen, det visar bland annat Svenskt Näringslivs undersökning som genomförs varje år där Håbo nu har högre betyg än när handlingsplanen togs fram. Många upplever att både företag och tjänstemän har fått en ökad förståelse för varandras roller, mycket genom att vi har mötts i olika forum och lärt känna varandra. Många lyfter goda och positiva nyheter kring näringslivet och företagen upplever att det är lättare att nå kommunens tjänstemän idag jämfört med 2018.

Handlingsplanens titel ”Tillsammans mot 4,0” syftar på det genomsnittliga betyg kommuner får när Svenskt Näringsliv frågar 30.000 företag årligen om upplevelsen av att driva företag i landets kommuner. Håbo har idag det genomsnittliga betyget 3,3 men som titeln lyder är det 4,0 som är målet och då tillhör man topp 20 i landet.

Handlingsplanen kommer att diskuteras på nästa Träffpunkt Näringsliv den 22 april då man ska komma överens om det fortsatta arbetet och vad som ska prioriteras. Till Träffpunkt Näringsliv bjuds både företagare, tjänstemän och politiker in och förhoppningen är att mötet kommer bidra till bättre samarbete för att främja företagsklimatet i Håbo.

Här kan du läsa mer om Tillsammans mot 4,0

Länk till evenemanget Träffpunkt näringsliv 22 april

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster