Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Publiceringsdatum:

Framsteget hjälper företag så att fler kan ta emot personer med särskilda behov på arbetsplatsen

Delar av Arbetsmarknadsenheten Framsteget: Stående Charlotta Havaas och Anna-Lena Wallvik, sittande Hevi Aziz, Camilla Haapaniemi, Niklas Forslund och Peter Ryman.

I dagarna har Håbo kommuns Arbetsmarknadsenhet Framsteget gått ut med en enkät till lokala företag, för att ta reda på hur man tänker kring att skapa möjligheter för personer som har behov av anpassat stöd för att komma ut i arbetslivet. Målet är att fler arbetsgivare ska ta tillvara på den möjligheten.

I början av året förstärktes den nya arbetsmarknadsenheten Framsteget med en arbetsgivarkoordinator, Camilla Haapaniemi, vars uppdrag är att bidra till en ökad arbetsmarknadsinkludering inom både privat och offentlig sektor. Rollen som arbetsgivarkoordinator är en insats som finansieras av Samordningsförbundet Uppsala län och löper under 2022. Det första steget är att kartlägga hur arbetsgivare tänker kring arbetsmarknadsinkludering. Vilka framgångsfaktorer, möjligheter eller utmaningar ser man som arbetsgivare, och kan Framsteget göra något för att underlätta? Målet med insatsen är att fler arbetsgivare ska ta emot Framstegets målgrupp i arbetsträning, praktik eller arbete. Det kan handla om personer som har varit långtidssjukskrivna, har olika funktionsvariationer, utrikesfödda som behöver träna på språket eller unga vuxna som bara behöver stöttning en kort tid för att ta sig vidare. Den gemensamma nämnaren är att många har behov av insatser från flera myndigheter för att komma vidare till arbete eller studier.

Vinsterna för arbetsgivaren är många, till exempel har man möjlighet att få en god matchning till lediga tjänster på arbetsplatsen. Företaget kan till exempel introducera personen på arbetsplatsen under en kortare praktik för att därefter, om det fungerar bra, anställa. Framsteget stöttar företaget vid introduktion och eventuella anpassningar och håller kontinuerlig kontakt för att ge praktiken eller anställningen bäst förutsättningar. Vid behov av fortsatta anpassningar på arbetsplatsen kan det bli aktuellt med anställningsstöd från Arbetsförmedlingen, även det kan Framsteget hjälpa till med. Man kan också låta en person fördjupa sig i och utveckla en del av verksamheten som ingen annan i företaget har tid med. Många arbetsgivare ser också ett stort värde i att bidra till den personliga utveckling som en person ofta genomgår när den märker att den faktiskt klarar av ett arbete. Att ta emot en person som behöver stöd ut på arbetsmarknaden är ofta mycket givande för arbetsplatsen och bidrar i hög grad till ett hållbart samhälle där alla är inkluderade och delaktiga.

Om man är nyfiken på hur det går till att ta emot en person med behov av anpassat stöd men inte riktigt vet om man faktiskt har några lämpliga arbetsuppgifter i företaget, kan Camilla eller någon annan från Framsteget komma ut till arbetsplatsen och titta på verksamheten. När Framsteget lär känna företaget, dess behov av arbetskraft, arbetsplatsens och arbetsuppgifternas karaktär och anpassningsmöjligheter kan det komma många idéer på goda matchningar. Matchningen mellan person och arbetsplats är viktig för att det ska bli givande för båda parter.

Jag kan titta på möjligheter på arbetsplatsen som helhet, inte bara på kärnverksamheten, säger Camilla Haapaniemi. Kanske kan man hålla ordning i lunchrummet eller jobba med företagets sociala medier. Många gånger finns det mycket som företaget inte själva ser men som skulle passa perfekt till någon som vi har kontakt med på arbetsmarknadsenheten och som behöver en arbetsplats.

Den enkät som arbetsmarknadsenheten har gått ut nu med handlar om att förstå hur företagen tänker kring att ta emot personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och vad man kan behöva för stöd för att våga eller klara av det. När enkätsvaren analyserats kan man anpassa stödet som kommunen erbjuder till företagen för att möjliggöra fler arbetstillfällen för den här målgruppen och underlätta matchningen. Och Camilla märker att företagen vill stötta och bidra till lokalsamhället på många sätt.

Jag hör och ser att företagen har en positiv inställning till att hjälpa här i Håbo. Man vill ta sitt sociala ansvar och vara med och bidra till att alla hittar sin plats på arbetsmarknaden.

Här kan du svara på enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samordningsförbundet Uppsala har som uppgift att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva. Medlemmar i förbundet är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala samt länets åtta kommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby, Östhammar.

Samordningsförbundets sida för arbetsgivare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster