Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Publiceringsdatum:

Företagare bjöds in till möte om den framtida trafiksituationen kring Logistik Bålsta

I det växande Håbo finns många utmaningar för en hållbar framtid, inte minst hur vi ska ta oss fram på vägarna när till exempel verksamhetsområdet Logistik Bålsta växer. Fredag 4 mars bjöd näringslivsenheten in företagare till en informationsträff med fokus på hur trafiken ska flyta bra nu och i framtiden. Även presentation av ett projekt som handlar om bättre busslinjenät i Bålsta och att kombinera buss, gång och cykel fanns med på agendan.

På plats vid dagens digitala möte var bland annat Lars Åhlander, som arbetar på Samhällsbyggnadsförvaltningens projektenhet. Han berättade att man just nu tar fram statistik, tittar på olika lösningar, simulerar framtida trafikscenarios och utreder alla alternativ för att skapa bra trafikflöden. Man för också dialog med Trafikverket, som äger stora delar av de berörda sträckorna.

Vi tittar bland annat på en ny in-och utfart till Shell och olika alternativ för backen upp mot Västerskog, men inget är klart för beslut ännu. Kommunstyrelsen har gett oss i uppdrag att fortsätta utreda hur vi kan lösa den kommande trafiksituationen, säger Lars Åhlander.

Han berättade vidare att man tittat på alternativ med flera filer, men också möjligheten att lägga in värmeslingor på vägavsnitt där bilar fastnar på hal vägbana i uppförsbacken.

Av de drygt 30 personer som var med på mötet hade flera önskemål om ytterligare avfart från E18, något som inte är helt enkelt att lösa eftersom det måste vara ett visst avstånd mellan av- och påfarter till en motorväg. Men även det har kommunen med i beräkningen för den ökade trafikgenomströmningen. Under mötets gång blev problematiken tydlig och deltagarna förstod att kommunen försöker hitta lösningar, men att det är många parametrar som ska vägas in.

Vi behöver tackla den kommande trafiksituationen tillsammans och jobbar intensivt på att hitta den bästa lösningen så fort som möjligt, säger Anna Atterlöf, planeringschef på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

En del i att minska trafikflödet i området är att så många som möjligt tar bussen till sin nya arbetsplats i Logistik Bålsta. För detta skapas förutsättningar i det pågående samarbetsprojektet med Region Uppsala kring det framtida busslinjenätet i Bålsta, berättade därefter samhällsplanerare Katharina Staflund. Just nu kan man tycka till om detta i en medborgardialog.

Delta i medborgardialogen kring framtidens busstrafik i Bålsta.

Läs mer om Logistik Bålsta

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster