Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Publiceringsdatum:

Mycket på gång i Skokloster

Ett av världens vackraste barockslott ligger i Håbo kommun: Skoklosters slott. Men på Skohalvön bor också ett par tusen Håbobor, och även här pågår mycket kommunalt utvecklingsarbete.

Under sommarhalvåret är det full aktivitet i området runt slottet och i år kommer det bli fler evenemang än de senaste åren som präglats av pandemin. Men förutom det som görs för besökare och turister har kommunen flera projekt på gång för både barn och vuxna.

Under året kommer en gång- och cykelväg byggas mellan Slottsskogen och slottsområdet. Eftersom det flera markägare och naturområden som passeras har många varit inblandade i arbetet, till exempel Naturvårdsverket, Trafikverket och Länsstyrelsen. Gång- och cykelvägen kommer gå från Lötenvägen genom skogen ut till Slottsskogsleden och sedan ner längs Skoklostervägen och ansluta till grusvägen i slottsallén. Det kommer också göras åtgärder längs Dammenleden för att skapa tryggare miljö för gång- och cykeltrafikanter, till exempel fartbegränsningar i form av upphöjda övergångsställen.

Karta som visar hur den nya gång- och cykelvägen kommer gå mellan Lötenvägen och slottsområdet.

I skogen mellan Slottsskogen och slottet finns resterna av gamla bevattningsdammar som anlades samtidigt som slottet byggdes vid 1600-talets mitt. Dammarna har rustats upp under de senaste åren med bland annat informationsskyltar och den här sträckan har nu blivit en del av Upplandsleden. Den 7 april kommer den nya sträckan invigas av Håbos kommunalråd Helene Zeland Bodin och Upplandsstiftelsens ordförande Jenny Nordström med promenad och guidning.

Slottsgården är Skoklosters ungdomsgård och den ligger i samma byggnad som brandstationen. Utemiljön runtom Slottsgården kommer under året rustas upp med bland annat pingisbord, basketkorg, utemöbler och studsmatta så att man hänga där även när gården inte är öppen. Precis intill finns en lekplats som även den kommer rustas upp med balansleksaker, gungor och ny sandlåda. Här finns också en liten skatepark som kommer få lite nya delar och sittplatser. Bland annat har konstnären Tim Nedrup tagit fram speciella bänkar i olika former. Hela området har planerats efter dialog med både ungdomar, boende och andra aktörer i området och man hoppas att det ska bli en inbjudande mötesplats som uppmuntrar till rörelse och lek.

Exempel på en originell bänk som Tim Nedrup har skapat.

I området kring slottet händer det också spännande saker. I augusti kommer konstnären Mattias Bäcklin ställa ut i en Konstkub vid Skoklosters slott. Konstkuben är ett mobilt utställningsrum för samtidskonst i Uppsala län som ska ge invånarna tillgång till nya utställningsscener. I år firas också Sveriges nationaldag 6 juni i Skokloster efter de senaste årens uppehåll på grund av pandemin. Nationaldagen blir som vanligt en festlig dag med många aktiviteter för alla åldrar.

I Parkvillan där det tidigare har funnits en 4H-gård öppnar det under våren en ny verksamhet med djur, hantverk och konst. I utvecklingsgruppen runt besöksmålet där Håbo kommun tillsammans med Statens Fastighetsverk, Svenska Kyrkan, Statens Historiska Muséer samt markägaren Skokloster Gods gemensamt arbetar för att utveckla platsen pratar man om både lekplatser, badstrand och nya båtplatser. Målet är att det i framtiden blir ett ännu finare besöksmål med fler arbetstillfällen.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster