Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Samtal till bords om punkter för bra företagsklimat

Under en långlunch och kombinerad workshop fredag den 22 april samlades ett 40-tal tjänstemän, politiker och företagare för samtal kring hur vi tillsammans ska prioritera och komma överens om vad som är viktigast för ett bra företagsklimat i Håbo kommun. Samsyn inom politiken och gemensam målbild var några punkter som de allra flesta grupper var överens om att man vill uppnå för ett bättre företagsklimat, och att de kan göra det lättare i arbetet med alla andra viktiga frågor.

Det blev en intensiv en och en halvtimme där ett tiotal grupper fick arbeta med ett underlag som tagits fram i handlingsplanen Tillsammans 4,0, som arbetades fram 2018 med 32 punkter för förbättrat företagsklimat. Målet med dagens workshop var att tillsammans komma överens om vilka tio punkter av de 32 som man vill prioritera i det fortsatta arbetet. Siffran 4,0 syftar på betyget i Svenskt Näringslivs enkätundersökning där man undersöker hur lokala företagare upplever det är att driva företag i landets kommuner. Endast 20 kommuner får det genomsnittliga betyget 4,0 men målet är att Håbo ska uppnå det. Idag har Håbo det genomsnittliga betyget 3,3.

När man blickade ut över det stora konferensrummet i kommunhuset hördes ett intensivt sorl. Det var mycket energi i luften, och emellanåt kunde ett och annat ord och mening lyftas ut såsom ”Alla behövs – företagen, kommunen och politiken. Ingen mer än den andra.” Svenskt Näringslivs regionchef i Uppsala, Anna-Lena Holmström, var dagens samtalsledare, och hon kunde glatt konstatera att det var full fart vid alla bord i rummet.

Det finns inga genvägar när det gäller att förbättra företagsklimatet. Alla måste vara med på tåget, företagare, politiker och tjänstemän. Gemensamt behöver man sätta en målbild. Att träffas så här, stöta och blöta, få ökad förståelse för varandras roller och gemensamt prioritera vad som ska göras är nödvändigt för att lyckas. Man når inte 4,0 över en natt, alla parter behöver vara uthålliga i sitt engagemang och öppna för dialog och samtal under resans gång. Dagen idag bådar gott inför framtiden.

Medan mat intogs prickades listan med punkter av på vad som kan skapa gott företagsklimat. Vid varje bord fanns minst en politiker, en tjänsteman och en företagare som samtalade samtidigt som maten intogs. Och i den sammanfattande slutfasen, kunde det konstateras att just samsyn fanns, bland annat att en viktig punkt är just samsyn i politiken. ”Får man samsyn i politiken blir det en grund för allt annat”, nämnde en talesperson för en grupp. I en annan grupp nämndes punkten Gemensam målbild på likartat sätt. Andra punkter som större delen av dagens medverkande var överens om att arbeta vidare med för ett förbättrat företagsklimat var: mer byggbar mark för företag, ökad förståelse för varandras roller, satsa på turism och besöksnäring, dialog med näringslivet, konkurrens på lika villkor, ny översiktsplan och kundanpassad ärendehantering. Nu återstår det hårda arbetet att tillsammans nå betyget 4,0 för Håbo.

Läs mer om Tillsammans mot 4,0

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster