Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Gemensamt hållbarhetsfokus när kommunen träffar företag

När det gäller hållbarhetsarbete ligger ofta företagen långt före de offentliga aktörerna. I Håbo har både kommun och flera företag avgett löften via Länsstyrelsen för att skapa en mer hållbar framtid.

Håbos hållbarhetsstrategi antogs i höstas men redan innan dess började kommunen uppvakta lokala företag för att prata hållbarhetsfrågor. Det sjuttonde målet i Agenda 2030 handlar om samverkan på alla nivåer och förhoppningen inför besöken har varit att hitta gemensamma mål och möjligheter till samarbeten.

Antagandet av hållbarhetsstrategin var ett viktigt steg för kommunen, och den ger en tydlig viljeriktning för hållbarhetsarbetet, säger hållbarhetsstrateg Nina Aldén. Men genomförandet av strategin måste ske i samverkan och dialog med flera olika aktörer, och där spelar näringslivet en väldigt viktig roll. Tillsammans kan vi kroka arm och göra skillnad för en hållbar framtid.

Vid företagsbesöken med hållbarhetsfokus pratar man mycket om företagens eget arbete kring de tre aspekterna av hållbarhet och hur man ser på framtiden. De hållbarhetslöften som kommuner kan teckna med Länsstyrelsen för att stärka sitt arbete kring hållbarhet kan också tecknas av företag och andra organisationer. I Håbo har tre företag tecknat sådana löften och i och med det tagit emot en utmärkelse av Landshövding Göran Enander. Ett av dessa företag är InfraGeoTech och drivs av Malin Bergman Solming.

För oss som redan jobbar med dessa frågor i den dagliga verksamheten kändes det självklart att teckna löften. En stor anledning var att föregå som ett gott exempel, att visa för andra företag i kommunen att det är möjligt och dessutom har vi erbjudit oss att guida andra som vill gå samma väg, säger Malin Bergman Solming.

De tre lokala företagarföreningarna tog redan 2021 emot dåvarande miljöstrateg Anna Atterlöf för att diskutera hållbarhetsstrategin som då var under arbete. För näringslivet har hållbarhetsarbetet länge varit viktigt.

Hållbarhetsarbetet i näringslivet har varit aktuellt i flera år, företagen såg tidigt att de skulle tjäna rent ekonomiskt på att arbeta mer hållbart, säger Jenny Lindberg, näringslivschef i Håbo kommun. I många fall kan man inte ens bli leverantör till större kunder utan att ha ett tydligt och dokumenterat hållbarhetsarbete. Där kan till exempel hållbarhetslöftena med Länsstyrelsen vara en hjälp på vägen för att ta nästa steg.

Hållbarhetslöftena som tecknas med Länsstyrelsen finns i tre olika åtgärdskategorier: Energi och klimat, Ekosystem och biologisk mångfald, och Vatten. 2023 tillkommer även kategorin Samhällsutveckling. Att teckna ett löfte med Länsstyrelsen är ett frivilligt åtagande, och fungerar som ett bra incitament för att konkretisera och genomföra de egna uppsatta målen för en hållbar utveckling, oavsett om det är en offentlig aktör eller ett företag. Håbo kommun, InfraGeoTech, 2-Con och Gyproc är de aktörer i Håbo som hittills tecknat löften och tillsammans jobbar de för en hållbar framtid.

Läs mer om Håbo kommuns hållbarhetsstrategi

Läs mer om hur du kan teckna hållbarhetslöften

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster