Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Något bättre i Håbo enligt företagen

Håbo ökar något i Svenskt Näringslivs årliga undersökning av företagsklimatet i landets kommuner. Företagen ger Håbo betyget 3,34 – en ökning med 0,4 enheter från förra året.

Varje år tillfrågas cirka 70 000 av landets företag om sin upplevelse av hur det är att driva företag både lokalt och nationellt. Frågorna handlar till exempel om vilka attityder företagare möter från politiker och tjänstemän, hur lagar och regler tillämpas och hur kommunens upphandling fungerar. Håbo har sedan 2018 när betyget låg på 2,7 stadigt klättrat uppåt.

Under våren 2020 lades kommunens näringslivsbolag ner och istället inrättades näringslivsenheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen där flera funktioner som har stor betydelse för näringslivet finns, till exempel planering och myndighetsutövning.

Företagen är viktiga för Håbo, säger kommunstyrelsens ordförande Helene Zeland Bodin (C). Jag har träffat många företag nu under våren och ser hur viktigt det är med de arbetstillfällen, den service och det engagemang som de bidrar med.

I enkätundersökningen kan man även utläsa vad företagen tycker har förbättrats och vad som fortfarande kan bli bättre. Något man ser positivt på är allmänhetens attityd till företagande som man ger betyget 4,0. Områden som har potential att bli bättre är till exempel dialogen mellan företagare och kommunens beslutsfattare. Detta kommer näringslivsenheten kommer ta med sig i det fortsatta arbetet för att nå betyget 4,0.

Vi startade arbetet med handlingsplanen ”Tillsammans mot 4,0” redan 2017 och vi har faktiskt kommit en bit på vägen, konstaterar näringslivschef Jenny Lindberg. Målet är fortfarande att företagen ska uppleva att det är lätt och fungerar bra att driva företag i vår kommun, då kommer vi få ett sammanfattande betyg på 4,0.

Läs mer om resultatet i Svenskt Näringslivs enkätundersökning här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om arbetet med Tillsammans mot 4,0 här.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster