Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Håbo kommun förbättrar sitt totala resultat efter servicemätning av kommuners myndighetsutövning riktat mot företag.

Undersökningen har skett i samverkan mellan Sveriges kommuner och Landsting (SKL), Stockholm Business Alliance (SBA) och Business Region Göteborg (BRG) och visar inom vilka myndighets och serviceområden som företagarna anser att kommunerna fungerar bra respektive mindre bra samt vad de behöver bli bättre på.

Följande myndighetsområden ingår i mätningen: Brandskydd, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelskontroll och Serveringstillstånd.

De företag som haft ärenden med kommunen inom ett eller flera av dessa myndighetsområden under år 2016 har fått möjlighet att svara på en enkät med frågor inom sex serviceområden: Information, Tillgänglighet, Bemötande, Kompetens, Rättssäkerhet, Effektivitet. Det är mao helhetsbedömningen som ligger till grund för måttet Nöjd-Kund-Index (NKI).

Undersökningen omfattar 147 kommuner samt sju gemensamma förvaltningar.

NKI är ett sammanfattande mått på hur nöjda företagen är totalt

sett. Det är uppbyggt av tre frågor från enkäten:

  • Hur nöjd var du med hanteringen av ditt ärende i sin helhet?
  • Hur väl uppfylldes dina förväntningar kring ditt ärende?
  • Tänk dig en perfekt hantering av ditt ärende. Hur nära ett sådant ideal kom hanteringen av ditt ärende?

Genom att erbjuda möjligheten till jämförelser av service mellan kommuner och mellan olika myndighetsområden i kommunerna hoppas mätningen kunna bidra till kommunernas fortsatta utvecklingsarbete inom området företagsklimat.

Ett gott företagsklimat främjar företagande, skapar arbetstillfällen och stärker kommunens skattebas. Att förbättra det lokala företagsklimatet är centralt för lokal och regional utveckling!

Glädjande nog förbättrar Håbo sitt totala resultat från NKI 70 2014 till NKI 72 2016, vilket ger sammanlagd placering 64 av samtliga deltagande kommuner/gemensamma förvaltningar!

Här kan du läsa undersökningen i sin helhet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidansvarig: Jenny Lindberg

2018-05-29

Näringsliv och arbete

Klicka för support
Stäng supportfönster