Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Enheten för Studie- och karriärvägledningen inviger sina nya lokaler

I fredags, den 30 november var det äntligen invigning för Studie- och karriärvägledningens nya lokaler. Här kan du bland annat träffa ungdomscoacher, unga vuxna-coacher, arbetsförmedlare, rehab-coacher, integrationssamordnare och näringslivsinspiratör.

Nu hittar du Studie- och karriärvägledningen på Centrumstråket 2, ingång mitt emot Fridegårdsgymnasiet. Här finns olika kompetenser under samma tak, med ett brett samarbete mellan bland annat Arbetsförmedlingen och Håbo kommun. Det innebär att du som vänder dig till oss snabbare får hjälp och stöd.

Entreprenörskap

Inom enheten Studie- och karriärvägledning bedrivs ett långsiktigt arbete för ökad motivation hos elever i grundskolan genom ökad arbetsmarknadskunskap/entreprenörskap, och utökad koppling mellan näringslivet och skolan. Arbetet utförs med hjälp av enhetens näringslivsinspiratör. Det långsiktiga målet är att minska omval och avhopp från gymnasiet. Arbetar du inom någon av Håbo kommuns skolor kan du vända dig till näringslivsinspiratören för att bolla idéer kring entreprenörskap i skolan.

Coachande samtal

Vi vet att det idag finns ett antal ungdomar i åldern 16-19 år som varken arbetar eller studerar i Håbo kommun. Vi arbetar med hjälp av ungdomscoachen för det kommunala aktivitetsansvaret med uppsökande verksamhet av dessa ungdomar. Fokus är att i första hand få dem tillbaka till studier och i andra hand i arbete. Vi erbjuder varje ungdom coachande samtal där en handlingsplan gemensamt arbetas fram.

Unga vuxna-coachen och handläggare från Arbetsförmedlingen arbetar på samma sätt med coachande samtal där handlingsplan gemensamt arbetas fram med den unga vuxna i åldern 20-29 år. De ingår i projektet Framsteget Ung. Fokus är i första hand studier för en hållbar inkludering men det kan kombineras på många olika sätt med exempelvis studier/arbete och ibland direkt till arbete.

Integrationssamordning

Inom enheten för Studie- och karriärvägleding finns också kommunens integrationssamordning och här är samtliga studiehandledare och modersmålslärare anställda.

Här pågår ständigt ett utvecklingsarbete kopplat till samordning av studiehandledning och modersmål för att en effektiv verksamhet med hög kvalitet ska kunna erbjudas i undervisningen av elever med annat modersmål än det svenska språket.

Projektet Framsteget Samordningsteam

Inom projektet finns rehab-coacher som jobbar med åldersgruppen 16-65 år och är i behov av förrehabilitering.

Läs mer

Här hittar du kontaktuppgifter och kan läsa mer om om enheten för studie- och karriärvägledning.

 

Sidansvarig: Jenny Lindberg

2018-12-11

Näringsliv och arbete

Klicka för support
Stäng supportfönster