Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Trygghetsfrågan viktig för företagen

På Träffpunkt näringsliv möttes idag 40 deltagare för att prata om trygghet och brottslighet i Håbo. Men konstaterade att samverkan är nyckeln till ett tryggt samhälle för alla.

Näringslivschef Jenny Lindberg inledde mötet med att berätta om resultatet av Svenskt Näringslivs enkät där man ställt frågor om trygghet och brottslighet i alla landets kommuner. I Håbo liksom i resten av landet upplever företagen att brottsligheten har ökat och att det är en av kommunens viktigaste frågor att hantera för att förbättra näringslivsklimatet.

Håbo kommun har ett kontinuerligt samarbete med polis och andra aktörer för att arbeta trygghetsfrämjande och brottsförebyggande. Louise Lightowler, säkerhetschef i Håbo kommun berättade om detta och det medborgarlöfte man har undertecknat och arbetat efter varje år sedan 2016. I detta arbete ryms flera aktiviteter, till exempel Polarna, trygghetsgruppen och analyser av avloppsvattnet med avseende på drogrelaterade ämnen.

Från Polisen Enköping-Håbo kom kommunpolisen Alexander Wennerqvist för att berätta om organisationen och pågående arbete. I Håbo finns två poliser stationerade på heltid: Alexander Wennerqvist och Savsa Atroshi som är områdespolis. Polisstationen i Bålsta är bemannad redan nu och receptionen kommer öppna i vår. Alexander lyfte hur viktigt det är att alla anmäler de brott man utsätts för, så polisen har korrekt statistik och därmed rätt underlag för framtida prioriteringar. Han vädjade speciellt till butiksägare att anmäla alla snatterier så det kommer in i statistiken, och om det finns övervakningskameror kan polisen kanske också identifiera gärningspersoner eftersom de har god lokalkännedom. Polisen i Enköping-Håbo har tagit fram en film som tar upp hur man kan arbeta brottsförebyggande och rekommenderar butiksägare att titta på den. Alexander berättade också att den upplevda otryggheten är högre i Håbo än i Enköping, trots lägre brottslighet.

Film om brottförebyggande arbete i butiker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jytte Rüdiger, kultur och fritidschef berättade därefter om ett praktiskt exempel på hur man gemensamt hanterade oroligheter som uppstod i Bålsta centrum för drygt ett år sedan. Ett ungdomsgäng uppträdde under en period hotfullt mot både butiker och besökare. Kultur- och fritidsförvaltningen flyttade snabbt ungdomsgården i Bålsta från Dyarneområdet till landstingshuset för att skapa en mötesplats för ungdomarna med vuxennärvaro. Ungdomarna kunde då vara på ungdomsgården istället för i centrum och dessutom i sällskap med vuxna. I samband med detta identifierades problemet med avsaknaden av utemiljöer som fungerar som mötesplatser för alla men särskilt för unga. Nu pågår utveckling av centrumområdet för att skapa fler mötesplatser och en mer tillgänglig miljö för aktiviteter. I sommar kommer skateparken och området mellan ishallen och BCJF renoveras för att skapa en inbjudande miljö för aktiviteter och förslaget har tagits fram i samarbete med föreningslivet.

Pontus Lindström som är näringspolitisk expert på Företagarna inledde med att säga att han var imponerad av att lokalpoliserna visar stort engagemang och till och med lämnar sina kontaktuppgifter direkt till lokala företag. Därefter presenterade han rapporten ”Brott mot företagare 2021” som nyligen tagits fram kring företagens situation och hur de påverkas av brottslighet. Siffrorna visar att man upplever större otrygghet nu än för ett par år sedan. Dessutom minskar anmälningsbenägenheten, bara 32% anmäler varje gång de utsätts för brott, 27% anmäler aldrig. En orsak kan vara att över hälften av alla brottsanmälningar skrivs av direkt när de anmäls och då upplever man att det ändå inte leder till något när man anmäler.

Brottsligheten får stora konsekvenser för företagen, det blir dyrt med säkerhetslösningar, högre försäkringspremie, kan bli svårt att anställa, man kan inte utveckla verksamheten, det blir avbrott i verksamheten. Till slut kanske företaget måste läggas ner och arbetstillfällen går förlorade. Företagarna har i rapporten tagit fram ett antal förslag på vad kommuner kan göra för att stötta företagen i arbetet kring trygghet och brottslighet, bland annat att ta med trygghets- och säkerhetsfrågorna i näringslivsarbetet och att ha en nära dialog med företagen för att på alla nivåer minska möjligheterna för brottslighet.

Rapporten Brott mot företagare 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under den efterföljande diskussionen lyftes flera viktiga frågor, till exempel vikten av kommunens redan pågående arbete kring förebyggande av brottslighet, där socialtjänst och skola jobbar nära polisen. Polisen poängterade igen vikten av att alla snatterier polisanmäls så man har chans att stoppa en ung persons fortsatta bana mot brottslighet. Det är en lång kedja av aktörer som alla behöver delta i det brottsförebyggande arbetet.

Vad är en cyberattack och hur kan man undvika den? Här kunde Pontus Lindström råda företagen att fundera på vilken information företaget har som är viktig att skydda, och därigenom bli medveten om riskerna man står inför. Det är viktigt att man anmäler även denna typ av brott även om man känner sig dum för att man har ”gått på” ett mejlbedrägeri. För att kunna stävja brottsligheten behöver polisen känna till den. Anna-Lena Holmström från Svenskt Näringsliv tipsade om ett webbinarium som går att titta på i efterhand som tar upp just denna typ av brottslighet. Joakim Fichtel från Almi tipsade också om Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps information om cybersäkerhet.

Svenskt näringsliv webbinarium om cyberbrottslighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

MSB om cybersäkerhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler råd kom från Håbo kommun, Ulla Lindroth Andersson, gatu- och parkchef bad företagen att mejla till gata@habo.se om vi upplever platser som är otrygga eller om det finns annat man tror kan vara brottsförebyggande. Polisen tipsade om sitt instagramkonto där man kan följa polisens arbete: polisen_enkoping_habo

När tiden var ute konstaterades att ämnet engagerar och vi har anledning att återkomma till det vid ett senare tillfälle.

Träffpunkt näringsliv arrangeras regelbundet av näringslivsenheten och Håbo företagare, Företagarna Håbo och Håbo Qvinnors Företagsnät för att vara ett samtalsforum mellan näringsliv och kommun. Nästa Träffpunkt näringsliv äger rum den 25 mars, varmt välkommen!

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster